Arteriekateter: Intensivsykepleiere har laget nasjonal fagprosedyre

Det er utarbeidet en kunnskapsbasert fagprosedyre for stell og bruk av arteriekateter hos voksne pasienter. Denne skal tas i bruk på avdelinger som har avansert overvåkning.

Caroline Aspelund. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 02.05.2019
Sist oppdatert 06.04.2021

Arteriekateter - sus.no.jpg

Masteroppgaven som ble en nasjonal fagprosedyre - takket være disse engasjerte medarbeiderne. F.v: Yvonne Sandanger, Guro Larsen Rødne og Beate Nilsen.

Prosedyren ble utviklet som en del av masteroppgaven til intensivsykepleierne Guro Larsen Rødne, Beate Nilsen og Yvonne Sandanger ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Varierende praksis  

 Undersøkelser viser at det er varierende praksis i håndteringen av arteriekateter. Kateteret legges inn i en pulsåre og kobles til en monitor som blant annet måler blodtrykk - og gir mulighet for hyppig blodgass og blodprøvetaking. 

Riktig håndtering er viktig for blant annet å forebygge infeksjoner og andre kateterrelaterte komplikasjoner.

– Faglige prosedyrer bidrar til å styrke kvaliteten i helsetjenesten og gir økt pasientsikkerhet, sier Larsen Rødne.

Kunnskapsbasert praksis

Prosedyren skal sikre en kunnskapsbasert praksis og felles rutiner i ulike avdelinger - og på tvers av sykehus.

I utarbeidelsen er det søkt i medisinske databaser etter forskning, kartlagt håndtering og bruk av arteriekateter ved SUS og andre universitetssykehus samt sett på bruker- og pasienterfaringer og hendelser og avvik relatert til arteriekateter.

– Fagprosedyren er veldig viktig for den daglige praksisen på SUS. Den er blitt godt tatt imot og skal brukes på aktuelle spesialavdelinger, sier fagdirektør Eldar Søreide.

Han synes det er gledelig at dette er blitt en nasjonal prosedyre, og viser til godt samarbeid mellom SUS og Universitetet i Stavanger (UiS).

Du finner lenke til prosedyren her - Helsebiblioteket.

Forfattere: Beate Nilsen, Guro Larsen Rødne og Yvonne Sandanger (master i intensivsykepleie).
Medforfattere: Kristian Strand (phd, intensivist), Kari Mette Ellingsen (master, intensivsykepleier) og Ragnhild Wathne (master, hygienesykepleier).