Aina Basilier Vaage er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Barnepsykiater Aina Basilier Vaage ble hedret for sin innsats som forkjemper for flyktningbarns psykiske helse.

Publisert 30.10.2020
Sist oppdatert 19.10.2022

 Det er svært gledelig og velfortjent at Aina Basilier Vaage blir hedret på denne måten for sitt mangeårige og utrettelige arbeid for å sikre asylsøker- og flyktningbarn en god psykisk helse, sier klinikksjef Lars Conrad Moe.

Vaage har vært ansatt  ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) siden 1990. Fra 1994 som overlege og barnepsykiater i forskjellige stillinger, blant annet som avdelingsoverlege for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

De siste årene har hun jobbet ved Transkulturelt senter ved sykehuset, en psykiatrisk enhet som behandler traumatiserte asylsøkere og flyktninger. Senteret er en psykiatrisk spesialpoliklinikk, men også et kompetansesenter som driver veiledning, undervisning, metodeutvikling og forskning.

kvinne smiler mot kamera

Aina Basilier Vaage

 En kraftfull stemme
Vaage tok doktorgrad om vietnamesiske flyktningers mentale helse i 2010. Hun har et pågående forskningsprosjekt om omsorg for traumatiserte flyktningbarn i barnehager.
Hun var initiativtager til opprettelse av, og senere deltaker i, fordypningsgruppe i transkulturell barnepsykiatri på SUS.

 Aina Basilier Vaage har i tillegg til å være psykoterapeut og behandler, vært en pådriver og en kraftfull stemme i å fremme flyktningbarns psykiske helse. Vaages engasjement har ført til viktig offentlig debatt om flyktningbarns situasjon og hvordan den påvirker helsen. Hun har vært uredd i møte med media og tatt initiativ til, og deltatt i, en rekke reportasjer og diskusjoner, sier Moe.

Basilier Vaage snakker foran Bent Høie

Basilier Vaage snakker om den transkulturelle poliklinikken foran Bent Høie i 2014.

Bredt engasjement
Vaage har engasjemert seg bredt for barn og unge med flyktningbakgrunn. Gjennom hele sin karriere som lege har hun drevet utstrakt transkulturelt psykiatrisk arbeid, særlig opp mot traumatiserte flyktninger –  både barn, unge og voksne. Hun har blant annet bistått flyktningmottak, samarbeidet tett med barnevernet og vært sakkyndig i rettsapparatet. 

Vaage har tidligere mottatt Annette Thommessens Hederspris og Schizofrenidagenes Ærespris (begge i 2013). Aina Basilier Vaage fikk utdelt fortjenstmedaljen av Sandnes-ordfører Stanley Wirak torsdag 29. oktober.

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

Dame står og presenterer

Her er Basilier Vaage avbildet under disputasen i 2010.