8 millioner fra Kreftforeningen til SUS-prosjekt

Kreftforeningen har gjort sin største forskningstildeling noen sinne. Et forskningsprosjekt ved SUS om påvisning og behandling av bukspyttkjertelkreft tildeles 8 millioner kroner.

Lisa Aasbø
Publisert 07.11.2022
49983775703_afede294c2_c (1).jpg

Professor, sjefsingeniør og molekylærbiolog Oddmund Nordgård leder forskningsprosjektet om forbedret påvisning og klinisk nytteverdi av sirkulerende tumor-DNA ved bukspyttkjertelkreft. Foto: Svein Lunde.

Kreft i bukspyttkjertelen er en sykdom som vanligvis oppdages sent i sykdomsforløpet. Det gir pasientene dårlige framtidsutsikter. Bare 15% av dem lever mer enn 5 år etter at sykdommen er påvist.

Målet med forskningsprosjektet «Improving detection and clinical applications of circulating tumor DNA in pancreatic cancer» er å kunne bruke blodprøvetester til å påvise sykdommen tidligere, og gi informasjon om hvor utbredt sykdommen er i kroppen. 

– I denne studien vil vi finne fram til nye diagnostiske metoder basert på analyser av blodprøver, som kan brukes til å påvise sykdommen i en tidlig fase. Det viser seg nemlig at vi kan gjenfinne arvestoff fra kreftceller i blodprøver fra pasientene, i form av såkalt sirkulerende tumor-DNA (ctDNA). Vi har utviklet svært følsomme metoder for å påvise ctDNA, som vi vil videreutvikle og validere i denne studien, sier Oddmund Nordgård, leder for forskningsprosjektet. 

Nordgård og hans kollegaer vil også finne ut om ctDNA-blodprøvene kan måle effekten av behandling som gis til pasienter med langkommet kreft i bukspyttkjertelen. 

Nå er prosjektet tildelt 8 millioner kroner i Kreftforeningens største forskningstildeling noensinne.

– Denne tildelingen betyr mye for forskningen ved avdeling for blod- og kreftsykdommer, og vi er svært takknemlige. Den setter oss i stand til å gjennomføre viktig forskning sammen med samarbeidspartnere i Bergen og Oslo. Dette kan få stor betydning for pasienter som rammes av bukspyttkjertelkreft, sier Oddmund Nordgård, leder for forskningsprosjektet. 

Les mer om Kreftforeningens tildelinger til forskning (kreftforeningen.no)