2500 meter rørpostanlegg til SUS2023: kontrakt til Aerocom Norge AS

Helse Stavanger HF tildeler Aerocom Norge AS kontrakten for rørpostanlegget til det nye sykehuset på Ullandhaug. Kontrakten har en verdi på nær 15 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Publisert 18.01.2019
Sist oppdatert 08.01.2021

Rørpost-signering.JPG

Hans-Petter Trondrud, administrerende direktør i Aerocom AS og Kari Gro Johanson, prosjektdirektør i SUS2023

Rørpostanlegget på det nye sykehuset på Ullandhaug er planlagt til å være hele 2500 meter langt, og skal i all hovedsak brukes til å transportere prøvemateriale og medisiner i sykehuset.

- Vi er veldig glade for at vi nådde opp i konkurransen og er valgt på utfordrende og krevende kriterier. Vi ser frem mot å kunne levere vårt mest moderne og avanserte rørpostsystem for sykehusdrift til dette prosjektet sier administrerende direktør Hans-Petter Trondrud i Aerocom Norge AS.

Aerocom Norge skal levere på en såkalt totalentreprise med ansvar for prosjektering, leveranser, montasje og igangkjøring av et komplett anlegg.

Rørpost - illustrasjon.jpg
Aerocom Norge AS leverer et rørpostsystem som binder de fire byggene i første byggetrinn sammen med totalt 106 rørpoststasjoner, og det ligger i avtalen at nødvendig opplæring blir gitt til de som skal betjene anlegget.

Rørpostanlegget skal leveres som et helautomatisk system med rørpoststasjoner, røranlegg, vifter, penser, overfartsenheter, patroner og nødvendig elanlegg og automatikk for styring og overvåkning. I følge avtalen skal Aerocom Norge levere det nyeste utstyret på markedet.

- Det er fint å finne en norsk leverandør som når opp i den harde konkurransen. Aerocom Norge AS vinner anbudet fordi de har en fleksiblitet som vi kan bygge videre på for fremtidige utvidelser og mulige tilleggsfunksjoner, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.