2023-metoden på 6D og 6E: - Vil bety mye for tusenvis på SUS

6D og 6E kan stolt slå fast at de er den første avdelingen som jobber slik de har tenkt å jobbe i nytt universitetssykehus. Administrerende direktør på SUS, Inger Cathrine Bryne, åpnet offisielt 2023-metoden under en markering denne uken.

Ingveig Tveranger
Publisert 29.11.2019
Sist oppdatert 29.09.2021

Kick-off 2023-metoden

Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør SUS, Kari Jøssang, prosjektdirektør SUS2023 OU, Margareth Gilje Heggland, prosjektleder SUS2023 OU, Edda Sigurbjørnsdottir, avdelingssykepleier 6E slagpost, Martin Kurz, seksjonsoverlege slagpost, Elin Bjelland Forsaa, avdelingssjef Nevrosenteret, Ingrid Reiersen Kartveit, avdelingssykepleier 6D/generell nevrologisk post, Mehdi Reza Kallaj, seksjonsoverlege på 6D/generell nevrologisk post

- Jeg er stolt over at dere har satt pasientene i sentrum i dette arbeidet. Det nye sykehuset på Ullandhaug som vi jobber mot, blir et sykehus først når dere, høyt kompetente medarbeidere tar det i bruk, påpekte Bryne under markeringen på SUS.

- Måten dere jobber på nå, vil ha betydning for tusenvis av medarbeidere på SUS. Gratulerer med å være først ute i det viktige arbeidet med å forberede seg på nye måter å jobbe på frem mot nytt sykehus, hilste sykehusdirektøren de over 50 medarbeidere som var samlet til markeringen.

Bryne åpnet markeringen av den viktige milepælen i arbeidet med å utvikle nye arbeidsprosesser frem til nytt sykehusbygg. Utviklingsprosjektet på generellnevrologisk post/slagposten er fasilitert av SUS2023 Organisasjonsutvikling (OU).

- SUS2023 OU driver nybrottsarbeid på vegne av hele Helse Stavanger, men også nasjonalt. Medarbeiderdrevet og behovsdrevet tjenesteinnovasjon er nytt i helsesektoren. Men vi vet at vi trenger mer av det. Derfor er den erfaringen dere har skaffet dere nå svært viktig for tusenvis av andre som også skal i gang med å jobbe på 2023-metoden, understeker Bryne.

- Jeg vil takke SUS2023 OU som har fulgt oss så godt opp, det gjør at vi føler oss trygge. Det er fint at vi jobber tverrfaglig med terapiavdelingen, merkantile fagfolk og leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og andre. For oss er det flott å ha laget en pasientsentrert visitt, sier Mehdi Rezai Kallaj, seksjonsoverlege på 6D/generell nevrologisk post.

20191129_082815.jpg

Kake til alle!

- Det er mange yrkesgrupper som jobber sammen, og vi ser at mye funker bra når vi jobber etter 2023-metoden. Samtidig finner vi stadig forbedringspunkter som vi tar med oss. Det er glede og frustrasjoner i god blanding. Jeg er så glad for alle her på 6-etasje er med i arbeidet, tusen takk, sa avdelingssykepleier på 6E/slagpost, Edda Sigurbjornsdottir.

- Vi som jobber med organisasjonsutvikling har vært heldige å få jobbe med svært kompetente og dyktige fagfolk på avdelingene. Gjennom en rekke workshops har medarbeiderne selv pekt på fremtidsløsningene og hvilke rutiner som skal til når tjenestene skal bygges med pasienten i sentrum, forklarer prosjektleder Margareth Gilje Heggland i OU.

Av nye løsninger som nå tas i bruk på 6E og 6D, er blant annet en mobil arbeidsstasjon. Dette er en tralle som inneholder nødvendig småutstyr som helsepersonellet trenger i møte med pasienten, som medisiner og PC. Slik kan personellet gjøre undersøkelser og føre opplysninger direkte inn i journalen uten avbrudd, og på den måten frigjøres verdifull tid til pleie og pasientbehandling.

Det er også utviklet en «pasienttavle» som henges på veggen inne hos pasienten. Den gir en oversikt over planlagte undersøkelser, rutiner på posten og hva som skal skje. Pasienttavlen har også opplysninger om ansvarlig lege og sykepleier, samt et felt for spørsmål og avklaringer pasienten og pårørende ønsker.

- Medarbeiderne har også utviklet nye møteformer, som «tunmøte» og «pulsmøte», som skal sikre god samhandling og gi avdelingen en felles oversikt og status for situasjonen på posten. Da kan personalet avlaste og bistå hverandre, og dermed sikre at arbeidsbyrdene er jevnt fordelt, påpeker Heggland.

- Vi ser at medarbeiderne får frigjort tid, og avlaster hverandre. Målet er å komme nærmere pasienten, og det mener jeg at vi klarer, sier avdelingssjef på nevrosenteret, Elin Bjelland Forsaa.