2023-metoden allerede i bruk på SUS

To avdelinger på SUS er allerede nå klare til å jobbe slik de ønsker å organisere seg i nytt bygg i 2023. På 6D og 6E har de siden april lagt seg selv under lupen, og vurdert egne arbeidsprosesser.

Ingveig Tveranger
Publisert 14.11.2019
Sist oppdatert 29.09.2021
Workshop

Medarbeidere på workshop

- Nå er vi klare til å jobbe med pasienten i sentrum, og vi gleder oss til å få inn nye rutiner og systemer i hverdagen. Med faste og korte tunmøter og pulsmøter mellom oss i staben her, får vi et felles bilde av hvor vi må sette inn kreftene, og arbeidspresset blir mer jevnt fordelt, sier Edda Sigurbjornsdottir, avdelingssykepleier på akutt-, og subakutt slagpost 6E.

Først ute med tjenesteinnovasjon
Som første sykehus i Norge jobber SUS2023 Organisasjonsutvikling (OU) med behovsdrevet innovasjon for et bygg som skal stå klart om 4 år, med utgangspunkt i dagens sykehus og drift. Etter hvert som medarbeiderne utvikler nye løsninger, tas de i bruk i eksisterende bygg der det er mulig. 

I praksis betyr det at OU tilrettelegger for tverrfaglige workshops, der leger, helsefagarbeidere, sykepleiere og andre fagfolk sammen utarbeider, tester og evaluerer nye løsninger og arbeidsprosesser. 

Nye måter å jobbe på
SUS2023 OU har ledet innovasjonsarbeidet for de nevrologiske sengepostene 6D og 6E på SUS. Sammen med alle faggruppene på avdelingen har de over tid kartlagt hvordan oppgavene løses i dag og hvilke behov det er for endring når en skal ta i bruk et sykehus med ensengsrom.
 
Pasientens helsetjeneste
- Vi har jobbet med det vi kaller behovsdrevet tjenesteinnovasjon. Det betyr at vi har sett på pasientenes og medarbeidernes behov når vi utvikler løsninger for nytt sykehus. Pasient- og medarbeiderbehovene har vært avgjørende for de nye løsningene vi har kommet frem til, sier prosjektleder i SUS2023 OU, Margareth Gilje Heggland.

Arbeidet er støttet av evidensbasert forskning og erfaring fra andre sykehus både nasjonalt og internasjonalt. Nå har sengepostene bygget opp sine nye rutiner med pasienten i sentrum.

Pasienttavle
For å styrke pasientens involvering har teamet utviklet en pasienttavle som sikrer at pasienten er informert om behandling, hvem som har ansvar, rutiner på avdelingen og hvilke undersøkelser som skal skje.

- For pasientene er det nyttig å få oversikt over hva som er planlagt av undersøkelser, hvem som er ansvarlig lege og sykepleier. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet. Samtidig vet pasienten at det kommer en sykepleier innom en gang per time for å følge opp, forklarer Heggland.

Mobil arbeidsstasjon
En annen innovasjon er å ta i bruk en mobil arbeidsstasjon. Dette er en tralle som inneholder medisiner, småutstyr og PC, og som pleierne og legene tar med inn til pasienten. Dermed blir det mer ro under pleie og behandling, og den mobile arbeidsstasjonen gjør at personalet kan føre inn opplysninger i journalen til pasienten der og da. 

- Dokumentasjonen kan utføres på pasientrommet og frigjør tid som ellers ville blitt brukt på etterarbeid. Det er en verdifull forbedring for både pasient og personale, sier Heggland.

Samler erfaring
-Det fine med å jobbe etter 2023-metoden er at vi samler erfaring med denne måten å jobbe på frem mot 2023. Det har stor verdi å være i gang allerede nå, og dette vil gjøre overgangen til nytt bygg enklere. Når den tid kommer at vi skal flytte inn på Ullandhaug er det så mye nytt at gode rutiner vil være avgjørende, påpeker Kari Jøssang, prosjektdirektør i SUS2023 OU.