Elleve innovasjonsprosjekter ved SUS får støtte fra Helse Vest

22 prosjekter får totalt 16 millioner i innovasjonsstøtte fra Helse Vest. Elleve av dem er fra SUS.

Publisert 12.12.2022
Sist oppdatert 03.02.2023
Bilde av mann som ser i kamera og smiler.

Stian Bergby er avdelingssykepleier i akuttmottaket. Til våren skal han undersøke mulighetene for å opprette en akutt poliklinikk i akuttmottaket. Foto: Svein Lunde.

Denne tildelingen viser at vi har mange dyktige medarbeidere med gode ideer som evner å omsette dette til gode søknader, slik at vi kan utvikle og fornye tjenestene våre enda mer. Dette er en stor fordel for pasientene og medarbeiderne våre, sier viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu. 

Akutt poliklinikk som en del av akuttmottaket

Et av de elleve innovasjonsprosjektene ved SUS som får støtte er Akutt poliklinikk – ikke akuttmottak. Prosjektet skal undersøke muligheten for å opprette en akutt poliklinikk ved akuttmottaket på SUS. 

– Tanken er at pasienter som henvises til akuttmottaket, og som kan vente, skal kunne komme inn på time påfølgende dag istedenfor å komme inn på kvelden eller natten. Vi har ofte en sterk strøm av pasienter på kveldstid, og både pasientene og medarbeiderne i akuttmottaket kan tjene på et system med timeavtaler, sier Stian Bergby. 

Dette prosjektet skiller seg fra dagens skadepoliklinikk, og som før het akutt poliklinikk. 

Mer tid til pasientene

Akuttmottaket ved St. Olavs hospital i Trondheim har hatt et lignende system i noen år. Nå håper Bergby at innovasjonsmidlene kan bidra til at også SUS får en akutt poliklinikk. 

– Vi håper at en akutt poliklinikk kan bidra til av unødvendige sykehusinnleggelser går ned, og at vi kan få bedre tid til pasientene, sier han. 

Nå skal prosjektgruppa kartlegge mulighetene og gå i dialog med de ulike fagfeltene på SUS og primærhelsetjenesten. 

–​ Det er nå jobben begynner. Vi må først prate med alle fagene på SUS for å høre om de synes dette er hensiktsmessig, og finne ut hvilke pasientgrupper denne løsningen kan passe for. Vi må også nå ut til fastlegene i distriktet og legevaktene, avslutter Bergby. ​Disse prosjektene får støtte

​​​Nye innovasjonsprosjekter
​Implementation of artificial intelligence as support tools for pathology in Helse Vest
Prosjektleiar: Emiel Janssen
Prosjekteigar: Helse Stavanger HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Helse Førde HF, Empaia​
Pasientsentrert hjemmeoppfølging for kne- og hofteartrosepasienter etter proteseoperasjon
Prosjektleiar: Ane Djuv
Prosjekteigar: Helse Stavanger HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Vest IKT​
​Forebygging og behandling av underernæring med digitale verktøy
Prosjektleiar: Oddveig Fossdal Drøpping
Prosjekteigar: Helse Stavanger HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Helse Førde HF, Helse Vest IKT, Foodcapture, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Stavanger kommune
​Safer Births Data-Driven Learning
Prosjektleiar: Siren Rettedal
Prosjekteigar: Helse Stavanger HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Universitetet i Stavanger, Laerdal Medical​
​Videreutvikling av det nyutviklede kateterbaserte systemet PRESERVE for bruk hos pasienter med persisterende hjertestans utenfor sykehus
Prosjektleiar: Kjetil Halvorsen Løland
Prosjekteigar: Helse Bergen HF
Samarbeidspartnarar: Helse Stavanger HF
​Digital håndtering av søknader om utprøvende legemiddelbehandling og unntaksordning
Prosjektleiar: Jannicke Slettli Wathne
Prosjekteigar: Helse Bergen HF
Samarbeidspartnarar: Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Oslo Universitetssykehus, St. Olavs Hospital HF
​MindMe - accessible mental health services
Prosjektleiar: Oddbjørn Hove
Prosjekteigar: Helse Fonna HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Sykehusinnkjøp divisjon Vest, University of Chester (Chester Medical School) i England, Stavanger kommune
​CardioSmart
Prosjektleiar: Stig Urheim
Prosjekteigar: Helse Bergen HF
Samarbeidspartnarar: Produktutvikling
​Digital løsning for interne språk- og flerkulturelle ressurser
Prosjektleiar: Lene Thowsen Harloff
Prosjekteigar: Helse Bergen HF
Samarbeidspartnarar: Helse Fonna HF, Helse Førde HF, Helse Vest IKT
WE-BELONG-Wearables - for bedre psykisk helse hos barn og unge
Prosjektleiar: Arne Kodal
Prosjekteigar: Helse Bergen HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Helse Førde HF, Helse Vest IKT, Universitetet i Bergen​, Strathclyde University i Skottland
​Individualisert behandlingsplan for smerte etter kirurgi
Prosjektleiar: Hans Jocob Westbye
Prosjekteigar: Helse Førde HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Høgskulen på Vestlandet, Norse Feedback


Idéoverføringsprosjekter
​Akutt poliklinikk - ikke akuttmottak
Prosjektleiar: Stian Bergby
Prosjekteigar: Helse Stavanger HF
Samarbeidspartnarar: Annen norsk institusjon, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF
Idéoverføring frå: St. Ol​avs Hospital HF
​Utprøvning av story-stem testen Odense Child Trauma Screening (OCTS) for norske barn i alderen 4-8 år
Prosjektleiar: Emiel Boregaard-Iversen
Prosjekteigar: Helse Stavanger HF
Samarbeidspartnarar: Annen norsk institusjon
Idéoverføring frå: Vidensenter for psychotraumatologi, Syddansk Universitet, Danmark
​Tidleg avklaringsteam for pasientar i psykisk helsevern - på veg mot ei einskapleg helseteneste
Prosjektleiar: Audhild Hønsi
Prosjekteigar: Helse Stavanger HF
Samarbeidspartnarar: Universitetet i Stavanger, annen norsk institusjon
Idéoverføring frå: Nidelv DPS
​Brukerstyrt digital epilepsioppfølging - best behandling til de som trenger det mest
Prosjektleiar: Sara Mathisen
Prosjekteigar: Helse Stavanger HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF
Idéoverføring frå: Vestre Viken HF og Helse Bergen HF
​Brukerstyrt epilepsioppfølging - Full throttle
Prosjektleiar: Marte-Helene Bjørk
Prosjekteigar: Helse Bergen HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF
Idéoverføring frå: Vestre Viken HF
​Brukarstyrt digital oppfølging ved epilepsi
Prosjektleiar: Solveig Øvrebø
Prosjekteigar: Helse Førde HF
Samarbeidspartnarar: Annen norsk institusjon, Helse Bergen HF, Helse Førde HF
Idéoverføring frå: Vestre Viken HF og Helse Bergen HF
​Brukarstyrt poliklinikk for handleddsbrot
Prosjektleiar: Kari Anne Indrebø
Prosjekteigar: Helse Førde HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF
Idéoverføring frå: Helse Bergen HF
​Brukerstyrt oppfølging av personer med håndleddsbrudd
Prosjektleiar: Kari Elisabeth Heggland
Prosjekteigar: Helse Fonna HF
Samarbeidspartnarar: Helse Fonna HF
Idéoverføring frå: Vestre Viken HF og Helse Bergen HF
​Virtuelt hjemmesykehus
Prosjektleiar: Sønnøve Dalane
Prosjekteigar: Helse Fonna HF
Samarbeidspartnarar: Helse Fonna HF
Idéoverføring frå: Sykehuset i Vestfold
​Intensivt ambulant team for hjemmeboende eldre
Prosjektleiar: Kia Minna Johanna Hynninen
Prosjekteigar: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
Samarbeidspartnarar: Universitetet i Stavanger, annen norsk institusjon, Helse Stavanger HF
Idéoverføring frå: IAT-modell (konsept - ny brukargruppe)
​IPS in Pain - tverrfaglig smertebehandling med jobbspesialist
Prosjektleiar: Borrik Schjødt
Prosjekteigar: Helse Bergen HF
Samarbeidspartnarar: NAV
Idéoverføring frå: St. Olavs Hospital HF