Smittesituasjonen i Helse Stavangers opptaksområde:

- Trenden er urovekkende

Etter uker med økt smitte i Stavanger kommer smittevernoverlegene ved Stavanger universitetssjukehus med en klar oppfordring: Følg rådene og bli med på å stoppe den urovekkende smitteøkningen.

Publisert 30.12.2020
Sist oppdatert 06.12.2022

- I begynnelsen av desember hadde vi lav forekomst av smitte, men nå ser vi en betraktelig økning. Spesielt fra helgen før jul er tallene meget urovekkende. Det er nå over ti ganger mer smitte i vårt område enn kun for få uker siden. I uke 49 ble det påvist 23 tilfeller ved vårt laboratorium. I forrige uke 276 tilfeller. De første to dagene denne uken er det allerede påvist 133 tilfeller, sier Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Kleppe og kollega og smittevernoverlege Jon Sundal ved SUS støtter kommunenes smittevernleger i deres vurderinger. Fra torsdag 31. desember gjelder ny, lokal koronaforskrift. Det er nå en risiko for mer generell samfunnssmitte.

Høy R-verdi

Det er beregnet en R-verdi for SUS sitt opptaksområde på cirka 2,5. Dette er høyere enn det nasjonale nivået og også høyere enn da det var stigende smitte i høst. Fortsetter trenden kan vi risikere en svært omfattende smittesituasjon - på nivå med det toppnivået i høst i Bergen og Oslo.

Mann smiler

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe

mann smiler

Smittevernoverlege Jon Sundal

Det holdes god oversikt og gjøres grundige analyser av smittesituasjonen i området. Smittevernoverlegene berømmer det grundige og omfattende arbeidet samarbeidskommunene har gjort de siste ukene.

God smittesporing er ikke nok - alle må bidra

- Det er nå klar tendens til at smitten spres utenfor de definerte klustere. Det er enda for tidlig å se konsekvensen av den økte sosiale kontakten i julefeiringen. Smittesporingen jobbes det svært godt med. Men det er ikke alene nok til å stoppe utviklingen, sier Jon Sundal.

​I løpet av de siste ukene har vi sett en betydelig økning i antall testprøver for koronavirus. Sykehuset jobber for fortsatt å opprettholde kort svartid.

Effekten på innleggelser kommer senere

Skoleferien gjør at situasjonen påvirker skolene i mindre grad. Smittevernoverlegene mener at hvis ikke trenden bremses, så vil det bli en ytterligere utfordring over nyttårshelgen.
 
- Vi ser allerede at den økte smitten berører en rekke helseinstitusjoner. Dette er spesielt sårbart og vil kunne forverre smittesituasjonen betraktelig. Foreløpig er det relativt få som er smittet i de øvre aldersgruppene, men det må forventes at man får smitte innad i familier, som igjen vil berøre eldre personer og personer i risikogruppene. Det vil kunne gi økt antall innlagte, som vil kunne påvirke sykehusets evne til å ivareta vanlig drift. Effekten på innleggelser kommer senere enn smitteøkningen i befolkningen, forklarer Kleppe videre. 

For tidlig å slappe av nå

De understreker at folk ikke må slakke på rådene selv om Norge har startet med vaksineringen.

- Det er mange måneder til vi kan forvente en effekt på smittespredningen av vaksineringen. Det er for tidlig å tenke at vi kan slappe av rundt smittevernsrådene på grunn av vaksinen nå, sier Kleppe. 
 
Derfor oppfordrer de oss alle til å nok en gang gjøre en innsats for å snu trenden:

  • Beskytt risikogruppene og unngå at de eksponeres for smitte. Personer med forhøyet risiko må tenke nøye gjennom antallet nærkontakter og unngå risikoeksponering.
  • Reduser kontakten og unngå for mange nærkontakter.
  • Hold deg hjemme om du kjenner deg syk.
  • La deg teste tidlig - selv ved milde symptomer og uten kjente nærkontakter
  • Fortsett med å holde avstand i alle sammenhenger.
  • Husk at munnbind ikke erstatter avstand.
  • Fortsett med god håndhygiene.
  • Hold deg til de rådene som gjelder der du bor.