- Mange kan få en bedre dag på jobb i det nye sykehuset

Det mener nevrokirurg og avdelingssjef Roald Baardsen, som er en av vel 20 personer som jobber med å teste bærekraft i modeller for plassering av fag til SUS2023 på Ullandhaug.

Ingveig Tveranger
Publisert 12.03.2019
Sist oppdatert 22.02.2021
Anita Lyngøy og Roald Baardsen smiler på bilde. Foto.

Anita Lyngøy og Roald Baardsen er med gruppen som jobber med plassering av fag i SUS2023

Frem til prosjektrådets møte i april, jobbes det intenst for å komme frem til det beste forslaget for plassering av fag i det nye sykehuset på Ullandhaug.

En arbeidsgruppe godkjent av prosjektrådet jobber for å legge frem bærekraftige forslag til løsninger, i regi av SUS2023 OU (Organisasjonsutvikling).

Løfter seg ut av gamle siloer
- Det er helt nødvendig at fagfolk er med på dette arbeidet. Nå løfter vi diskusjonene opp av gamle siloer og jobber slik at pasientene skal få et best mulig forløp. Vi som har vært med i prosessen helt fra starten ser at dette modnes mer og mer, sier Roald Baardsen, avdelingssjef ved nevrokirurgisk seksjon EH.

Muligheter i plassering av fag
Han ser at det er en del frykt for at «mitt fag» skal lide.
- Dette gir muligheter, påpeker han og viser til at mange vil få en bedre dag på jobb når fag er naturlig plassert nær hverandre og kan bistå hverandre.

Ansatte som sitter rundt et bord og ser på tegninger av det nye sykehuset. Foto.

Arbeidsgruppene diskuterer plassering av fag

Det tredje av fire arbeidsmøter i gruppen er nå gjennomført. Oppgaven er å vurdere bærekraft i modellene som ble levert under den store workshopen i DNB Arena i november.

Alle løfter for felles mål
- Jeg er imponert over alles evne til å løfte blikket mot felles mål. Her jobber vi tverrfaglig og rundt bordet sitter ulike faggrupper. Hvis alle får noe som de opplever som bra og er fornøyd med er det fint, sier Anita Lyngøy, avdelingsoverlege på OBA og diagnostisk senter.

- Det å plassere fag er utfordrende i kompleksitet der mange hensyn skal vektlegges. Dette påvirker både pasientopplevelsen og arbeidsdagene våre. Jeg kjenner på ambivalens, det vi driver med her er engasjerende men innebærer også et stort ansvar, sier Lyngøy.

Verdiene til grunn for arbeidet
Arbeidsgruppen har samlet seg om en rekke ulike kriterier å jobbe etter med sykehusets verdier; trygghet, kvalitet og respekt som underlag.

De operasjonelle kriteriene som peker retning er delt i fire:
• Effektivitet i samarbeid og bruk av ressurser
• Kvalitet i pasientbehandling og systemer
• Responsivitet og oppfylle forventninger til pasient og myndigheter
• Tillit og trygg på medarbeidere og systemer

Margareth Heggland med ansatte i bakgrunnen. Foto.
- Vi jobber etter en rekke indikatorer for å ivareta pasientsikkerhet, sambruk av kompetanse og riktig bruk av personale for å nevne noe, sier Margareth Gilje Heggland, prosjektleder SUS2023 OU.

Arbeidsgruppen er sammensatt med utgangspunkt i følgende kriterier:
• Minimum to personer fra hver gruppe (gruppe 1- 6 fra workshop 2, 28. nov)
• Fordelt mellom lege og sykepleiefaglig bakgrunn
• Ulike ledernivå
• Alle klinikker med ordinære heldøgns senger
• En representant for fagfelt som har meldt inn pasientkritisk nærhetsbehov
• Tillitsvalgte og verneombud

I tillegg ønskes flytkoordinatorene med for å sikre innsikt som går på tvers av flytsoner og faglige skillelinjer. Arbeidet har som ledetråd å finne de mest robuste løsningene.

- Det er helt sentralt å plassere fagene på en måte som er omforent av våre fagfolk, og som samtidig utnytter det nye byggets fortrinn. Diskusjonene vi jobber med er spennende og konstruktive, men er krevende. Jeg er imponert over måten denne gruppen har gått inn i arbeidet på, sier Heggland.