– Ernæring må med i vurderingen av personer med demens

Ny forskning viser at oppmerksomhet rundt mat og måltider for å hindre underernæring kan bidra til bedre funksjonsevne hos personer med demens.

Publisert 23.02.2021
eldre dame lager mat.jpg

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

Studien, som er publisert i Journal of Alzheimer’s disease, er en av de første til å se på sammenhengen mellom underernæring og forløpet av kognitiv og funksjonell svikt hos personer med demens.

Eksempel på kognitiv svikt kan være dårlig hukommelse eller problemer med språket. Med funksjonell svikt menes for eksempel at man blir dårligere til beins. For personer med demens kan det handle om hvor lenge de klarer seg selv.

Ernæring må med i vurderingen

Forskerne fant at mer enn en fjerdedel (29 prosent) av demenspasientene, som alle var fra Rogaland og Hordaland, var underernærte og at det bidro til raskere tap av funksjonsevne over fem år. Graden av funksjonell og kognitiv svikt ble målt gjennom å vurdere ulike daglige aktiviteter, som å spise, lage enkel mat, personlig hygiene og mobilitet blant deltakerne i studien.

dag aarsland.jpg

Professor Dag Aarsland.

– Resultatene viser at det er helt nødvendig å ta med ernæring i vurderingen av personer med demens. Enkle tiltak knyttet til mat og måltider kan bidra til bedre funksjonsevne, sier professor Dag Aarsland ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling ved Stavanger universitetssjukehus og King´s College London.

Demens er en vanlig sykdom i Norge som berører flere enn 100 000 personer. Det varierer hvordan sykdommen utvikler seg, og i hvor sterk grad den påvirker dagliglivet.

Lite kunnskap

Underernæring er en vanlig tilstand hos eldre personer som bor på sykehjem og i egen bolig. Likevel er det lite kunnskap om hvordan det bidrar til utviklingen av kognitiv og funksjonell svikt.

– Eldre personer og spesielt de med demens, spiser ofte lite, av ulike grunner. Dermed kan det være vanskeligere å opprettholde et balansert kosthold med de nødvendige næringsstoffene, sier lege og geriater Miguel Germán Borda. Han er stipendiat ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM).

Miguel German Borda.jpg

Lege og geriater Miguel Germán Borda.

Borda mener at pårørende og pasienter bør få råd om for eksempel å planlegge måltider med næringsrik mat, øke sunne mellommåltider eller sjekke pasientens anbefalte daglige kaloriinntak.

Helhetlig tilnærming

– Det kan se ut til at underernæring forverrer funksjonen gjennom innvirkning på kroppens muskler, immunsystem, humør, mobilitet og andre aspekter av fysisk og mental helse. Dette vil imidlertid kunne gå i begge retninger - for eksempel kan tap av funksjoner, for eksempel å bli dårligere til beins, skape barrierer for tilgang til mat og matlaging, noe som igjen kan forverre underernæring, sier Aarsland.

Aarsland mener det trengs en helhetlig tilnærming til demensbehandling og at det er viktig å oppdage underernæring så tidlig så mulig. På den måten kan helsepersonell med enkle tiltak bidra til å gjøre situasjonen bedre for personer med demens.

Du kan bidra i forskning på demens

SESAM er ansvarlig for stor, internettbasert studie kalt PROTECT Norge som blant annet handler om livsstil og ernæring. Målet er å finne ut hvordan vi kan forebygge demens. Det planlegges også forebyggende behandlingsstudier. Studien er åpen for aller over 50 som ikke har en demensdiagnose.

For å lese mer og delta i denne studien går du inn på https://www.protect-norge.no/

Fakta om studien

  • Les hele artikkelen her: Borda, Miguel Germán et al. ‘Association of Malnutrition with Functional and Cognitive Trajectories in People Living with Dementia: A Five-Year Follow-Up Study’. 1 Jan. 2021 : 1713 – 1722.
  • Forskerne brukte data fra en langsiktig kohortstudie kalt Demensstudie på Vestlandet. De hentet data fra 202 pasienter diagnostisert med mild demens, inkludert Alzheimers sykdom, Lewy legeme demens og andre typer demens.
  • Nivåer av underernæring ble definert ved hjelp av Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) Index, som måler kroppsvekt, tynnhet og muskelmasse.
  • Studien begynte i 2005 og pågår fremdeles.
  • Artikkelen er publisert i Journal of Alzheimer's Disease Volume (79) Issue (4).
  • Denne forskningen ble finansiert av Helse Vest og National Institute for Health Research (NIHR) Maudsley Biomedical Research Center (BRC).