Jobb på SUS sommeren 2024

Vi søker sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter i pleie, spesialsykepleiere, jordmødre og andre yrkesgrupper til sommerjobb i 2024. Vi håper du vil bli vår nye kollega.

NB!

Annonsene under er utgått, men mange avdelinger legger selv fortløpende ut sommervikarannonsene sine. Dette gjelder spesielt innenfor psykisk helsevern.

For fullstendig oversikt over alle ledige sommervikariater på SUS, søk på "sommerjobb" her (Webcruiter)

Søk sommerjobb innen somatikken

Sykepleiere sommeren 2024

Sykepleier (Lenke til webcruiter)

Vi har ledige faste stillinger og ferievikariat på ulike avdelinger/klinikker:

 • Avdeling for nevrologi og rehabilitering- 1H, 6D, 6E, Lassa
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer - 1K, 2K
 • Medisinske poster - 1A, 3B, 3F, 4G, 4H
 • Kirurgiske og ortopediske sengeposter - 2AB, 4E, 5D, 6G, 6H, 5G, 5E
 • Kardiologisk avdeling - 3G, 3H, MIO
 • Akuttmottak, observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)
 • Gynekologisk sengepost 4AC
 • Barneavdelingen 3E4D
 • Bemanningssenteret

Helsefagarbeidere og assistenter i pleie sommeren 2024

Helsefagarbeidere og assistenter sommer 2024 (Lenke til webcruiter)

Stillingsannonsen gjelder følgende avdelinger og poster:

 • Avdeling for nevrologi og rehabilitering - 1H, 6D, 6E, Lassa
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer - 1K, 2K
 • Medisinske avdelinger - 1A, 3B, 3C, 3F, 4G, 4H
 • Kirurgiske avdelinger -  2AB, 4E, 5D, 5E, 5G, 6G, 6H
 • Kardiologiske avdelinger - 3G, 3H, MIO
 • Observasjons- og behandlingsavdeling - OBA
 • Gynekologisk avdeling - 4AC 
 • Føde- og barselavdeling - Føden, 7G, 7H, 7I  

Intensivsykepleiere, operasjonssykepleier, anestesisykepleiere, dialysesykepleiere, kreftsykepleiere og spesialsykepleiere sommeren 2024

Spesialsykepleier (Lenke til webcruiter)​

Stillingsannonsen gjelder følgende avdelinger og poster:

 • Intensivavdelingen 2M
 • Postoperativ avdeling 1G
 • Medisinsk intensiv overvåkning (MIO)
 • Nevrokirurgisk avdeling 1H
 • Operasjonsavdelingen
 • Nyfødt intensiv 3D
 • Dialyseavdelingen 3C
 • Anestesiavdelingen
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer - 1K, 2K, palliativ enhet, poliklinikk

Jordmor sommeren 2024

Jordmor (Lenke til webcruiter)​​

Stillingsannonsen for jordmor gjelder for følgende arbeidssteder:

 • Fødeavdelingen
 • Fødeloftet 7H
 • Barselavdelingen 7G
 
Ferieperioden er fra uke 26 til og med uke 33 (24. juni – 18​. august).
 

Jobb i psykisk helsevern eller andre avdelinger på Stavanger universitetssjukehus?

Mange avdelinger legger selv fortløpende ut sommervikarannonsene sine - spesielt gjelder dette innenfor psykisk helsevern.

For fullstendig oversikt over alle ledige sommervikariater på SUS, søk på "sommerjobb" her.

Egne hybler for sommervikarer

Alle som er sommervikar på SUS kan søke om om hybel i Gulaksveien. Om du ønsker plass, bør du søke før 31. mai. Etter denne fristen, tildeles hyblene etter førstemann til mølla-prinsippet.

Prisen ligger på 120 kroner per døgn. 

Du kan søke om hybel via Forms her

Sist oppdatert 28.05.2024