Bonusavtaler

Bonusavtale for sykepleierstudenter, vernepleierstudenter og paramedicstudenter

Er du student og interessert i å få relevant arbeidserfaring under studiet samtidig som du tjener litt ekstra? Da er en bonusavtale i Helse Stavanger HF noe for deg.​

Vi har bonusordning for sykepleierstudenter, vernepleierstudenter og paramedicstudenter som binder seg til en deltidsstilling i 12 måneder inklusiv 100% ferievikariat om sommeren. 

Avhengig av avdelingenes behov kan følgende avtaler inngås:

  • Stillingsprosenten i avtalen kan variere fra 10% (tilsvarende hver 4. helg) opp til 30%.
  • 12 mnd. avtale med arbeid som inkluderer hver 4. helg samt minimum 4 uker i sommerferien gir en månedlig bonus på kr. 1500 pr. mnd., dvs. totalt kr. 18 000 pr. år.
  • 12 mnd. avtale med arbeid som inkluderer hver 3. helg samt minimum 4 uker i sommerferien gir en månedlig bonus på kr. 2000 pr. mnd., dvs. totalt kr. 24 000 pr. år. 
  • Det er også mulig å inngå avtale som gjelder for lenge enn 12 mnd. der du binder deg til å jobbe to sommerferier. 
  • OBS! 3-års studenter binder seg 5 uker etter endt studie. Etter endt studie gis avlønning som sykepleier/ vernepleier/paramedic. Bekreftelse på bestått eksamen må leveres. Avlønning som sykepleier /vernepleier/paramedic gis fra den dato en har oppnådd grad som fremgår av vitnemålet.  Bonus opphører i uke 24 for de som er ferdige om sommeren og i uke 50 for de som har forskjøvet studieløp og avslutter i desember.   

Ledige bonusavtaler lyses ut i webcruiter - Jobb på SUS - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)​
Sist oppdatert 19.06.2023