IDEA-FAST-studien

Om studien

I IDEA-FAST-studien vil vi undersøke målinger av utmattelse (fatigue), trøtthet på dagtid og søvn hos personer med Parkinson, Huntingtons, inflammatorisk tarmsykdom, leddgikt, systemisk lupus erythematosus og Sjøgrens syndrom, i tillegg til friske kontrollpersoner.

Vi startet med å rekruttere deltakere høsten 2022. Den første gruppen er snart ferdig med studiedeltakelsen, og neste pulje med deltakere starter våren 2023. Etter sommeren 2023 vil siste pulje delta. Hver deltaker er med i studien i 6 måneder.


Vitenskapelig tittel

Undersøkelse av sammenheng mellom digitale og kliniske parametre for utmattelse og søvn ved nevrodegenerative og immunformidlet inflammatorisk sykdom, en obervasjonsstudie (IDEA-FAST).

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 22.06.2022 fram til 31.01.2026

Hvem kan delta?

Personer som har sykdommene systemisk lupus erythematosus, primært Sjøgrens syndrom eller leddgikt, og friske personer som har Stavanger universitetssjukehus som sitt lokalsykehus, kan delta i studien. Dersom du har lyst til å delta, kan du sende e-post til studieleder (kontaktinformasjon nederst).

Hva innebærer studien?

Fatigue og søvnforstyrrelser opptrer ved mange kroniske sykdommer, men det er vanskelig å måle hvordan dette påvirker dagliglivet til de som rammes av det. I dag bruker vi hovedsakelig egenrapportering fra pasientene selv. Disse dataene er svært viktige, men de er ikke alltid like nøyaktige og det er vanskelig å fange opp svingninger over tid. Vi vil undersøke om digitale målinger kan gi mer pålitelige data over tid.

Ved hjelp av små sensorer som bæres nært kroppen registreres blant annet søvn, puls og bevegelse. Dette skal gjøres i til sammen 4 uker i løpet av en 6-månedersperiode. Resultatene fra de digitale registreringene vil vi sammenligne med blodprøver og egenrapportering som deltakerne gjør i samme periode. Målet er å finne nye pålitelige og nøyaktige mål for hvordan søvnproblemer og utmattelse påvirker daglige aktiviteter og livskvalitet. Dette kan få stor verdi i fremtidige studier av søvnproblemer og fatigue.

I løpet av studieperioden på 6 måneder vil du møte til to planlagte studiebesøk på sykehuset (besøk 1 og 4) i tillegg til to «studiebesøk» på telefon/nettmøte. Du får legeundersøkelse og det blir tatt blod- og urinprøve ved studiebesøkene på sykehuset. Hos pasienter med Sjøgrens syndrom vil vi også måle spytt- og tåreproduksjon. På alle 4 studiebesøkene må du svare på spørreskjemaer med fokus på grad av søvnproblemer og utmattelse, samt eventuelt sykdomsaktiviteten til din underliggende sykdom. Besøkene vil kunne ta fra 30 min til 2,5 timer avhengig av din underliggende sykdom. 

Rett etter hvert studiebesøk skal du de påfølgende 7-10 dagene registrere/rapportere om søvnproblemer og utmattelse, altså i til sammen 4 uker. Dette gjøres ved hjelp av spørreskjemaer på mobiltelefon på papir. I disse 7-10-dagers periodene rett etter hvert studiebesøk vil du ha på deg små digitale sensorer som gjør automatiske målinger. 

Du kan lese mer om prosjektet på www.ideafast.eu

Vær oppmerksom

Ved å delta i denne studien vil du ikke få noen fordeler som vil ha umiddelbar betydning for sykdommen din. Resultatene fra studien vil derfor ikke ha noen direkte effekt på din personlige situasjon, men kan bringe fram ny innsikt som kan være til stor nytte i framtida for alle med din, eller tilsvarende diagnose, som sliter med søvnforstyrrelser og fatigue.

Deltakelse i prosjektet medfører ingen risiko. Sensorene som skal brukes er CE-sertifisert, ligger utenpå kroppen og opererer med svært lav effekt. Sensorene kan gi lett irritasjon når de settes på huden og noen kan gi litt ubehag når de er på. Å fylle ut dagboken og spørreskjemaene kan være tidkrevende.

Kontaktinformasjon

Studiesykepleiere

Marthe Alver Hovsbakken
marthe.alver.hovsbakken@sus.no

Anette Jolma-Stensland
anette.jolma-stensland.sus.no

Lokal prosjektleder

Maria Boge Lauvsnes, overlege revmatologisk avdeling Stavanger universitetssjukehus.
maria.boge.lauvsnes@sus.no

Samarbeidspartnere

2000 personer ved til sammen 24 studiesentre i Europa skal delta i studien. Stavanger universitetssjukehus er det eneste norske senter, her er det planlagt at 95 personer skal delta.