Melde avvik og uønskede hendelser

Avvikssystemet mellom Helse Stavanger HF og samarbeidende kommuner benyttes til å melde fra om uønskede hendelser i samhandlingen. Det skal meldes avvik i forhold til samarbeidsavtalen om inn- og utskrivingsklare pasienter.

Sist oppdatert 29.12.2023