Avdeling for medisinsk biokjemi

Videresending av prøver og nye analyser

Prøver som avdeling for medisinsk biokjemi skal videresende til laboratorier utenfor SUS, skal pakkes som om de skal sendes med posten.

Av Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 26.11.2020
Sist oppdatert 01.11.2022

Prøver som Avdeling for medisinsk biokjemi skal videresende til laboratorier utenfor SUS, skal pakkes som om de skal sendes med posten. Prøvehylsene og ferdig utfylte rekvisisjoner til det laboratoriet de skal sendes til, legges i egne konvolutter som er forhåndsmerket "Videresending". På grunn av holdbarhet, må serumprøver være av-pipetterte. Avdeling for medisinsk biokjemi videresender prøvene med posten neste dag i henhold til gjeldende avtaler.

Konvolutter merket «Videresending» blir sendt ut til alle rekvirenter.

For mer informasjon se prosedyre «Transporttjeneste og annen forsendelse av prøver» i Laboratoriehåndboken.

Everolimus og Sirolimus i EDTA-blod: Fra 02.11.20 startet vi å analysere Everolimus og Sirolimus med kromatografisk metode, samme metode som brukes ved OUS. Våre nye metoder er samkjørt og stemmer overens med nivåene som brukes ved OUS. Begge analysene vil bli analysert mandag og torsdag ukentlig med forventet svar dagen etter.

Norfentanyl i urin: Settes opp som misbruksanalyse fra 02.11.20 og vil inngå i «pakkevariant alle analyser» eller som enkeltanalyse, og kommer som egen analyse ved ny versjon av papirrekvisisjon.

Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi

Telefon: 51 51 95 14/51 51 95 09