Svangerskapsundersøkelse

Husk korrekt Id-sikring og signatur på rekvisisjonen når du har tatt blodprøver i forbindelse med svangerskapsundersøkelse til Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin.

Seksjonsleder analyse: Janne Brit Erga Barane, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin
Publisert 14.12.2020
Sist oppdatert 06.12.2022

Prøveresultatet til blodtyping og antistoffkontroll tatt i forbindelse med svangerskapskontroll kan bli benyttet som første prøve og grunnlag ved transfusjon. Som bekreftelse på at det er utført korrekt Id kontroll av pasienten og at merking av  prøve er korrekt utført, må rekvisisjonen signeres av prøvetaker. Mottatte prøve uten signatur vil ikke bli godkjent. Se Rekvirering under Immunologi og transfusjonsmedisin i Laboratoriehåndboka.

I Laboratoriehåndboka finner du også et dokument om Svangerskapsundersøkelse.