Smittetesting av gravide

Helsedirektoratet anbefaler gravide å la seg teste for hepatitt B tidlig i svangerskapet. Rutinemessig screening for rubella IgG av alle gravide er ikke lenger anbefalt.

Elisebet Haarr, overlege.
Publisert 26.06.2018
Sist oppdatert 19.06.2023

Helsedirektoratet har oppdatert Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen

Testing av hepatitt B i svangerskapet:

På første konsultasjon bør gravide få tilbud om å bli testet for hepatitt B (i tillegg til hiv og syfilis) for å forebygge smitteoverføring fra mor til foster/barn.

Dersom den gravide er risikoutsatt for hepatitt B-smitte under graviditeten (f.eks. gjennom å ta stoff med sprøyter eller har HBsAg positiv seksualpartner) anbefales flere tester under svangerskapet.

Mer informasjon finnes her:

Hepatitt B (fhi.no)HIV (fhi.no) Syfilis (fhi.no)

Testing av rubellaantistoff hos gravide:

Det anbefales kun undersøkelse av rubellaantistoff hos gravide som ikke er vaksinert, eller har usikker vaksinasjonsstatus. Dersom pasienten har fått to doser rubellavaksine eller tidligere har fått påvist antistoff > 10 IU/ml regnes hun som beskyttet og trenger ikke teste antistoffstatus. Kvinner som har dokumentasjon på at de har fått en dose rubellaholdig vaksine har heller ikke behov for testing under svangerskapet, men det anbefales én dose MMR-vaksine etter avsluttet svangerskap.

Se tabell:

​Tidligere vaksinasjon eller antistoffmåling​Antistofftesting​Vaksinasjonsanbefaling
​To doser rubellavaksine​Nei​0
​Antistofftitler >10 IU/ml​Nei​0
​Én dose rubellavaksine​Nei​1 dose MMR
​Ikke vaksinert / usikker vaksinasjonsstatus​Ja​≥ 10 IU/ml: 0
≥ 5 IU/ml < 10 IU/ml: 1 dose MMR
< 5 IU/ml: 2 doser MMR

Det er ikke behov for ny testing etter gjennomført vaksinering.

Dersom det er indikasjon for immunstatusundersøkelse, kan serum sendes til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, SUS, for analyse av rubellavirus (IgG-antistoff).

Ved mistanke om aktuell rubellainfeksjon må laboratoriet kontaktes. Rubella IgM-antistoff  analyseres ikke ved vårt laboratorium. Det er viktig at kliniske opplysninger angis på rekvisisjonen. Prøven videresendes til eksternt laboratorium for IgM/IgG -antistoff undersøkelse.

Mer informasjon om rubella finnes her:
Røde hunder (Rubella) (fhi.no)

Kontakt:

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Seksjonsleder: Lene Kile Taushanis
Tlf: 51518806