Slutte med Amies kullpensel som transportmedium

Amies kullpensel utgår som transportmedium for sekret til bakteriologisk dyrkning. Kullpensel erstattes av Amies flytende medium (eSwab). Endringen iverksettes 22.05.23.

Heidi Syre, Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Publisert 09.05.2023
Sist oppdatert 30.04.2024

​Som ledd i overgang til automatisk utsåing av prøver ved bakteriologisk seksjon, Avdeling for medisinsk mikrobiologi, er det nødvendig å endre enkelte transportmedier. Amies kullpensel kan ikke brukes i automasjonslinjen, og vi ber derfor om at transportmediet ikke benyttes. I stedet kan Amies flytende transportmedium (eSwab) benyttes. Amies kullpensel har tidligere vært foretrukket transportmedier for øvre luftveisprøver fordi enkelte stammer av S. pneumoniae har redusert overlevelse i Amies flytende medium ved transporttid over 24 timer. Ved overgang til Amies flytende medium er det derfor viktig at luftveisprøver kommer til laboratoriet innen ett døgn.