SARS-CoV-2 og luftveis PCR – Alle prøver hvor SARS-CoV-2 er bestilt vil i tillegg analyseres for influensa A og B

For å få en bedre overvåking av influensasesongen vil influensa A og B bli analysert i alle prøver hvor SARS-CoV-2 er bestilt fom 01.11.22. Svartiden for SARS-CoV-2/influensa vil som hovedregel fortsatt være innen 1 døgn, men i helg eller ved store prøvevolum vil svartiden kunne bli like over 1 døgn.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Publisert 01.11.2022
Sist oppdatert 30.04.2024

Luftveis PCR

I ukedager vil svartiden som hovedregel være innen 1 døgn, men i helg kan svartiden bli like over 1 døgn. Prøver blir analysert to ganger daglig i ukedager (mandag til fredag kl. 8.00 og 15.30) og en gang daglig i helg (lørdag, søndag og høytidsdager kl. 8.00).  Svartiden vil variere med prøvevolum, men vi tilstreber at alle prøver skal besvares samme dag eller dagen etter prøven ankommer laboratoriet.

Standard luftveispakke består av SARS-CoV-2 og influensa A og B, og kan rekvireres på prøver fra pasienter med mistenkt SARS-CoV-2 eller influensalignende symptomer. Fom 01.11.22 vil alle prøver hvor SARS-CoV-2 er bestilt, også analyseres for influensa A og B.

For mer informasjon om SARS-CoV-2, se vår laboratoriehåndbok

Standard luftveispakke + atypiske bakterier (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella pertussis). Aktuell ved mistanke om atypisk lungebetennelse.

Utvidet luftveispakke inneholder i tillegg RS-virus, humant metapneumovirus, rhinovirus, enterovirus og parainfluensavirus 1, 2 og 3, og er i utgangspunktet forbeholdt små barn og alvorlig syke pasienter innlagt i sykehus. Klinisk indikasjon for utvidet luftveispakke må oppgis på rekvisisjonen.

For mer informasjon, se vår laboratoriehåndbok​

Telefontider

Det understrekes at pasient selv ikke kan ringe oss for prøvesvar. Vennligst ikke ring avdelingen for å spørre om prøvesvar dersom dette ikke er strengt nødvendig og det minimum er gått 24 timer etter prøve skal ha ankommet laboratoriet.

Hurtigtest SARS-CoV-2 og influensa A og B (PCR)

Hurtigtest er forbeholdt inneliggende pasienter ved SUS. Tilbudet om å få utført hurtigtest er inntil videre forbeholdt pasienter i akuttmottak og 2M/2I, samt andre avdelinger etter bestemte kriterier. For rekvirenter internt på SUS se EQS-prosedyre «Hurtigtest Covid 19 og influensa» ​

Serologi SARS-CoV-2 

Laboratoriet tilbyr også antistofftest for SARS-CoV-2.
For mer informasjon, se vår laboratoriehåndbok​