Prøver som skal videresendes til laboratorier utenfor Helse Stavanger

Prøver som skal videresendes til laboratorier utenfor Helse Stavanger Prøver til laboratorier som skal sendes andre laboratorier enn Helse Bergen, skal ikke lenger pakkes i konvolutter merket «videresending». Prøvene settes i stativet og rekvisisjon til det aktuelle laboratoriet sendes med. Er prøven rekvirert av leger på SUS, skal DIPS utskriften legges ved. Husk å notere prøvetakingsdato og klokkeslett på utskriften.

Publisert 17.11.2022


Prøver til Haukeland
Prøver som skal sendes til Haukeland pakkes som før i transporthylser og legges i konvolutt merket «Videresending fra PHT til Haukeland»

 

Av Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef. ​

Avdeling for medisinsk biokjemi

51519514