Omlegging av fecesdiagnostikken

Avdeling for medisinsk mikrobiologi innfører fra 20.02.2023 feces PCR for undersøkelse av tarmpatogene bakterier, virus og parasitter i avføringsprøver.

LIS Daniel Lilletvedt ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, SUS
Publisert 17.02.2023
Sist oppdatert 30.04.2024

Feces PCR panelet inneholder de vanligste tarmpatogene bakterier, virus og parasitter som forårsaker diaré (for panel se laboratoriehåndboken (følg link under)), dette vil erstatte flere av dagens metoder for påvisning av diaréfremkallende mikrober.  
 
Clostridioides difficile inngår ikke i feces PCR panelet, og må rekvireres som en separat analyse i tjenestekatalogen.  
Feces PCR panelet påviser kun cyster, det vil derfor være nødvendig med bestilling av «utvidet parasitt undersøkelse» ved mistanke om marksykdom for påvisning av egg.  
 
Formål med omleggingen er å:

  • Avkorte svartiden
  • Innføre en standard diaré undersøkelsespakke (syndromisk testing)  
  • Øke sensitivitet for tarmpatogene mikrober

Innføring av Feces PCR panel hos andre laboratorier har erfaringsmessig ført til flere funn av tarmpatogene mikrober.
 
Dyrkning av tarmpatogene bakterier vil fortsatt bli utført til oppfølging på PCR-positive prøver for eventuelt videre identifisering og resistensbestemmelse, samt til kontrollprøver hos pasienter med nylig påvist tarmpatogene bakterier.
 
Prøven rekvireres i tjenestekatalogen i DIPS Arena under:
Mikrobiologi – Avføringsprøver – Tarmpatogene mikrober
 
Prøvetakning: Ingen endring – Feces materiale uten tilsetning sendes i steril universalkonteiner.

Feces PCR-beholder

For flere opplysninger, se laboratoriehåndboken (Analyseregister (sus.no) «Feces PCR (Tarmpatogene mikrober)) 

Ved spørsmål, kontakt gjerne en av legene på mikrobiologisk vakttelefon
(tlf 90 81 47 88), eventuelt feces lab (tlf 518852).