Labnytt:

Nye rutiner for rekvirering og svarutgivelse av Stockholm 3 prøver

Rekvirering, svarutgivelse og bestilling av utstyr til Stockholm 3.

Gunn Sjurseike Dale
Publisert 14.06.2021
Sist oppdatert 02.06.2023

​​Rekvirering av Stockholm 3

For dere som bruker Interactor kan Stockholm 3 analysen nå rekvireres elektronisk. Dere vil få opp fire spørsmål som dere må svare på for å kunne bestille analysene. Prøvetaking og prøvebehandling er lik som tidligere. Papirrekvisisjon kan fremdeles benyttes, men spørsmålene må være krysset av på rekvisisjonen for å kunne sendes videre. Dersom spørsmålene ikke er utfylt, får dere tilbakemelding om at prøven utgår og ny prøve må tas. Er det ikke fullt personnummer på pasienten så må dere sende ved papirutskriften dere får fra Interactor, hvis ikke utgår prøven og ny prøve må tas. Hvis pasienten sendes til blodprøvetaking på SUS, må utskriften fra Interactor følge med pasienten. 

Svarutgivelse Stockholm 3

Avdeling for medisinsk biokjemi videreformidler svar fra Sverige via vårt laboratoriesystem for at rekvirentene skal få raskere svar. Svar elektronisk vil komme uavhengig om bestillingen er gjort med papirrekvisisjon eller via Interactor.
 
De legekontorene som har papirsvar vil fremdeles få det, men svaret kommer raskere.

Bestilling av utstyr til Stockholm 3

De som trenger papir-rekvisisjoner til Stockholm 3 prøver skal ta kontakt med Svein Reidar Kjosavik. Telefon 90414252 eller e-post svein.reidar.kjoasvik@sus.no ​

Annet utstyr bestilles fra nå av hos Avdeling for medisinsk biokjemi. Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no​ ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi​

Avdeling for medisinsk biokjemi 
Telefon: 51 51 95 14/51 51 95 09​