Ny referanseintervaller for PTH, Vitamin B12, MMA, HCY og Bikarbonat

Avdeling for medisinsk biokjemi har i 2022 sett på referanseintervallene (RI) til Paratyreoideahormon (PTH) og Homocystein (HCY) i plasma, Kobalamin (VitB12), MMA og Bikarbonat i serum. PTH og Kobalamin analysene har siden 2011 blitt analysert med immunoassay fra Abbott, men fra august 2019 på nye versjon av analysemaskin. RI for PTH er hevet til 2,1 -11,5 pmol/L og rapporteres med ny NLK kode (NOR35248) ulikt PTH som rapporteres fra HUS (NPU03028). Nye aldersavhengige RI for B12 viser at må barn raskt stiger i nivå, se laboratoriehåndoken for detaljer. Oppdatert RI viser hvilken B12 verdi som finnes i befolkningen. Det er viktig å fremheve at det finnes en gråsone med mulighet for mangel selv et godt stykke inn i referanseintervallet. Verdier helt opp til vel 300 pmol/L kan skjule en mangel hos enkelte pasienter. Også RI for HCY og MMA viser aldersavhengige endringer. Barn har lavere HCY, og eldre høyere HCY og MMA enn vi tidligere var klar over. Aktiv B12 (holotranskobalamin-2) er en nyere analyse som anbefales som første analyse. Den sier mer om tilgjengelig B12 for kroppens celler, og er mindre påvirket av interferens med hemolyse i prøven. B12, MMA  og Folat kan evt etterbestilles ved mistanke om B12 mangel. Homocystein (HCY) analyseres i plasma og krever eget prøverør. Se også tidligere labnytt om «Vit B12 aktivt» i 2021. Bikarbonat er nå opprettet som egen analyse i elektronisk journal på SUS (DIPS Arena) med eget RI fra 23-31 mmol/L. Denne analysen er nok mest aktuell for pasienter med nyresykdom i spesialisthelsetjenesten. Prøven analyseres sammen med fritt (ionisert) kalsium på eget gelrør hvor korken ikke må tas av før ved analysering. Vennlig hilsen Avdeling for medisinsk biokjemi Lene Mikkelsen                                                        Øyvind Skadberg avdelingssjef                                                            avdelingsoverlege

Publisert 08.03.2023