Ny analyse Pneumocystis jirovecii PCR

Fra og med 26. april 2023 utføres Pneumocystis jirovecii PCR ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, SUS.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, SUS.
Publisert 26.04.2023
Sist oppdatert 30.04.2024

Pneumocystis jirovecii PCR er aktuell ved pneumoni hos immunsupprimerte, og analysen er tilgjengelig for pasienter innlagt ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Analysen utføres i prøver fra nedre luftveier, fortrinnsvis bronkoalveolær lavage (BAL), indusert sputum og trachealsekret.

Analysen utføres alle hverdager, og bestilling gjøres i tjenestekatalogen i DIPS Arena.

For ytterligere informasjon se Laboratoriehåndboken