Ny analyse Hepatitt B virus DNA kvantitering

Fra og med 20.02.23 utføres Hepatitt B virus DNA (HBV-DNA) kvantitering ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, SUS.

Elisebet Haarr, overlege, og Lene Kile, seksjonsleder seksjon for virusdiagnostikk, avdeling for medisinsk mikrobiologi
Publisert 28.02.2023
Sist oppdatert 30.04.2024

Hepatitt B virus DNA kvantitering er aktuelt for oppfølging av pasienter med kronisk hepatitt B, monitorering av behandling, mistanke om okkult hepatitt B eller for immunsupprimerte pasienter med tidligere gjennomgått hepatitt B. Metoden er nukleinsyrepåvisning ved TMA-teknikk.

Analysen bestilles i tjenestekatalogen og prøven sendes avdeling for medisinsk mikrobiologi på vanlig måte. Analysen settes opp 1 gang per uke.
For ytterligere informasjon se Laboratoriehåndboken under Fag og forskning på www.sus.no