Ny analyse «Apekoppvirus PCR»

Apekoppvirus PCR er nå tilgjengelig ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Publisert 07.09.2022
Sist oppdatert 30.04.2024

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har siden juli 2022 utført apekoppvirus PCR. Elektronisk rekvirering er foreløpig ikke tilgjengelig for denne analysen, vennligst bruk papirrekvisisjon. Lenke til papirrekvisisjon som kan skrives ut finner dere i vår laboratoriehåndbok.

Det må gå tydelig frem av kliniske opplysninger at prøven er tatt som følge av et mistenkt tilfelle med apekopper. Etter prøvetaking må prøverør desinfiseres på utsiden og legges i egen transporthylse. Vennligst merk prøverør, transporthylse, konvolutt og rekvisisjon tydelig med «apekopper», dette er viktig med tanke på HMS for laboratoriepersonell.

Ved prøvetaking anbefales bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

For mer informasjon, se vår laboratoriehåndbok

Viser også til informasjon fra Folkehelseinstituttet Apekopper - FHI