LABNYTT: Viktig info - pasienter som får papirrekvisisjoner fra spesialisthelsetjenesten.

Publisert 11.11.2022

​Pasientene vil ikke lenger få med papirrekvisisjoner til Avdeling for medisinsk biokjemi. De vil istedet vil ha med seg en laboratorierekvisisjon og etiketter fra DIPS.  Se bilde under.
Det vil fremgå fra utskriften hvilke prøver som er rekvirert. På etikettene står det hvilket prøveglass som skal brukes. Etikettene settes på prøveglassene og sendes sammen med utskriften fra DIPS.
Det er viktig at signatur prøvetaker, prøvetakingsdato og tidspunkt blir påført utskriften som sendes sammen med prøven.  Dersom fastlegen ønsker kopi av svaret, påføres HPR nummeret til legen på samme utskrift

Eksempel på laboratorierekvisisjon - utskrift fra DIPS og etiketter:

Diagram

Vennlig hilsen

Avdeling for medisinsk biokjemi

Gunn Sjurseike Dale

Avdelingssjef