Labnytt: Avdeling for medisinsk biokjemi utfaser papirrekvisisjonene

Avdeling for medisinsk biokjemi skal skifte Laboratorieinformasjonssystem den 22. oktober. Fra og med denne datoen kan ikke de gamle papirrekvisisjonene brukes og må kastes. Legekontor som ikke har Interactor/mulighet til elektronisk rekvirering vil få tilsendt nye rekvisisjoner på forespørsel.

Marita Benjaminsen-Oen
Publisert 30.09.2022

Hva med analyser som ikke finnes i tjenestekatalogen i Interactor?

Søknad, tabell

Dette er en oversikt over noen av de analysene som foreløpig ikke ligger i IHR tjenestekatalogen. Disse analysene rekvireres svært sjelden, men skal legges inn i tjenestekatalogen etter hvert.

Ønskes noen av disse analysene rekvirert, ber vi om at det skrives ut en rekvisisjon fra laboratoriehåndboken. Rekvisisjonen er uten barkode og vil være tilgjengelig fra 22.oktober. Mer info om det i teksten nedenfor.

Nødrutine ved driftsstans i Interactor etter 22.oktober.
Ved evt. driftsstans i Interactor vil nye rekvisisjoner være tilgjengelig for utskrift fra Laboratoriehåndboken. Denne rekvisisjonen vil være uten barkode, det er derfor viktig at glassene merkes med pasient ID: Fullt navn og 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato og personnummer). Den nye papirrekvisisjonen fylles ut som vanlig.

Pasienter med rekvisisjoner fra spesialisthelsetjenesten
I tilfeller der spesialisthelsetjenesten er rekvirent, vil flere pasienter fra uke 40 ikke ha med en papirrekvisisjon til Avdeling for medisinsk biokjemi. Pasientene vil ha med seg en laboratorierekvisisjon og etiketter fra DIPS.  Se bilde under.
Det vil fremgå fra utskriften hvilke prøver som er rekvirert. På etikettene står det hvilket prøveglass som skal brukes. Etikettene settes på prøveglassene og sendes sammen med utskriften fra DIPS.
Det er viktig at signatur prøvetaker, prøvetakingsdato og tidspunkt blir påført utskriften som sendes sammen med prøven.  Dersom fastlegen ønsker kopi av svaret, påføres HPR nummeret til legen på samme utskrift

Eksempel på laboratorierekvisisjon - utskrift fra DIPS og etiketter:

Et skjermbilde av en datamaskin


Prøver rekvirert av fastlegen som skal tas på Helse Stavangers prøvetakingspoliklinikk
I de tilfellene prøven skal tas på prøvetakingspoliklinikken, rekvireres prøvene som vanlig i Interactor. Det er viktig at dere velger at prøven skal tas eksternt og trykker «send til sykehus». Bestillingen blir da sendt og prøvetakingstidspunkt kan endres av våre prøvetakere.
Pasienten får med seg utskrift fra interactor og etiketter som de tar med seg til prøvetakingspoliklinikken.

Denne informasjonen vil også legges inn i Laboratoriehåndboken i dokumentet «Rekvirering og etterrekvirering av analyser til Avdeling for medisinsk biokjemi»

Av Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef og avdelingsoverlege Øyvind Skadberg
Avdeling for medisinsk biokjemi 

Avdeling for medisinsk biokjemi

Telefon: 51 51 95 14/51 51 95 09​​