Kopi av prøvesvar fra blodgivere

Avdeling for medisinsk biokjemi får til tider henvendelser fra fastleger som ønsker kopi av prøvesvar fra blodprøver som er tatt i forbindelse med at pasienten er blodgiver. Dette er i strid med blodforskriften, kopi kan derfor ikke sendes.

Gunn Kristoffersen, Avdelingssjef/avdelingsoverlege Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Publisert 20.04.2017
Sist oppdatert 21.04.2017

 

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
S
eksjon for produksjon
Avd. overlege/avd. sjef Gunn Kristoffersen
Seksjonsleder: Maren J. England
Tlf: 51518845

I henhold til blodforskriften behandles blodgivere som givere og ikke som pasienter. Det betyr at blodgivere er registrert som givere i blodbankens eget blodgiverregister og ikke i sykehusets journalsystem. Blodforskriften stiller grundige krav til blodgiverregisteret. Utgangspunktet er at blodgiver kun gir sitt samtykke til registrering av opplysninger i blodgiverregisteret, blant annet opplysninger om blodet (biokjemiske og mikrobiologiske prøver på blodgivere). Blodgivere samtykker til en snever behandling av helseopplysninger innenfor rammen av blodforskriften og gir ikke sitt samtykke til overføring av helseopplysninger til et pasientadministrativt system for evt senere pasientbehandling.

 

Helsedirektoratet har informert landets blodbanker om at prøvesvar på blodgivere til pasientadministrative system ikke er forenelig med blodforskriften. Fastleger kan derfor ikke be om kopi av svar på blodprøver som er tatt i forbindelse med at en pasient er blodgiver, det vil si kopi av prøvesvar der avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin står som rekvirent. Derimot kan giver få kopi av sine prøvesvar, og kan da på eget initiativ bringe disse videre til egen lege.