Hva menes med identifisering i forbindelse med prøvetaking

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin må avvise prøver som ikke er merket korrekt i henhold til Veileder for transfusjonstjenesten i Norge. Sikker identifisering av pasienten er det viktigste elementet i prøvetakingen. Hva betyr identifisering? Hvordan gjennomføres en identifisering? Det er ikke det samme som at pasienten er kjent.

Publisert 24.08.2018
Sist oppdatert 23.08.2022

Seksjon for analyse
Avd. overlege/avd. sjef Gunn Kristoffersen
Seksjonsleder: Janne Brit Erga Barane
Tlf: 51518826


Før prøvetaking, ha rekvisisjon og etiketter til prøveglassene klar. Spør pasienten om navn, fødselsdato og fødselsnummer (11 siffer). Sjekk at det er samsvar mellom alle tall og bokstaver på merkelapp til prøveglass og på rekvisisjon. Merk glassene, ta prøven. Hvis prøven tas før glassene blir merket, må glassene merkes umiddelbart etter prøvetaking, ved pasienten.  Når denne prosedyre er utført, signerer prøvetaker på rekvisisjonen

Informasjon om utfylling og rekvisisjon og merking av prøveglass, se tidligere sak i Labnytt, publisert 02.02.2017. Informasjon i forbindelse med utfylling av rekvisisjon og merking av prøveglass til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin