ARKIV 2018.

Tidligere publisert sak 13.12.2018. «Gjør kloke valg» - utvidet luftveispakke (PCR) bør forbeholdes utvalgte pasienter

Avdeling for medisinsk mikrobiologi ønsker i samarbeid med våre rekvirenter å redusere antallet prøver som analyseres med luftveis-PCR, med spesielt fokus på utvidet luftveispakke (se under). Bakgrunnen for dette er «Gjør kloke valg» kampanjen og at det de siste årene har vært en sterk økning i antallet PCR analyser som utføres ved avdelingen. Økningen skyldes i all hovedsak luftveis-PCR, og i en stor andel av prøvene er det rekvirert utvidet luftveispakke (i ca. 1/3 av alle polikliniske prøver i 2017).

Publisert 13.12.2018
Sist oppdatert 06.12.2022

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Overlege Monica R. Romstad
Avdelingsoverlege Iren Høyland Löhr
Telefon: 51518850/ 51518829

De fleste pasienter har ikke indikasjon for utvidet luftveispakke, da resultatet ikke har behandlings- eller smittevernmessig konsekvens, og standard luftveispakke vil være tilstrekkelig.
Utvidet luftveispakke kan være indisert hos alvorlig syke pasienter, hovedsakelig småbarn eller immunsupprimerte.

Derfor foreslår vi følgende endring:
For rekvirenter som benytter elektronisk rekvirering vil det bli lagt til et tilleggsspørsmål ved bestilling av utvidet luftveispakke. Dersom pasienten ikke fyller kriteriene for utvidet luftveispakke (oppgitt over), er det ikke indikasjon for analysen. For rekvirenter som benytter papirrekvisisjon må indikasjon for analysen oppgis særskilt på rekvisisjonen. Analysen vil utgå dersom indikasjon ikke er oppgitt.

Vi håper for forståelse for dette, og at alle vil være med å bidra til bedre ressursbruk!
Ta gjerne kontakt med avdelingen ved spørsmål eller dersom noe er uklart.

Luftveispakker (PCR)
​Standard luftveispakke​Utvidet luftveispakke
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae
Bordetella pertussis
Influensavirus A og B
​Standard luftveispakke
+
RS-virus
Humant metapneumovirus
Rhinovirus
Parainfluensavirus 1, 2, 3
Enterovirus