Labnytt

GHB ny analyse i urin og ny veileder for misbruksanalyser

Gammahydroksysmørsyre (GHB) ble inkludert i analysepakken for rusmidler i urin fra 30.09.21. Det er i tillegg mulig å bestille prøven som enkeltanalyse.

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef og Øyvind Skadberg, avdelingsoverlege
Publisert 12.10.2021
Sist oppdatert 07.09.2023

​GHB vil ikke komme som egen analyse på papirrekvisisjonene før ved neste opptrykk. Analysen kan i mellomtiden bestilles som enkeltanalyse ved å fylle ut «GHB» under andre analyser.
 
GHB analyseres på samme prøveglass som de øvrige misbruksanalysene i urin.

1.png
 

Ny veileder for misbruksanalyser: Avdeling for medisinsk biokjemi har laget en ny veileder for misbruksanalyser. Det har blitt gjort omfattende endringer i veilederen og vi anbefaler alle som rekvirerer misbruksanalyser om å lese igjennom den.

Veilederen finner dere på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka, Avdeling for medisinsk biokjemi og deretter Misbruksanalyser. Veileder

qr.png
 


Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi
Telefon: 51 51 95 14/51 51 95 09