Endring i Livmorhalsprogrammet

Primær HPV-screening ble innført 1. januar 2023 for kvinner fra og med 30 år.  1. juli 2023 vil også kvinner ned til 25 år primær HPV-testes.

Jannicke Mohr Berland
Publisert 18.01.2023
Sist oppdatert 28.12.2023

​​Verdens helseorganisasjon (WHO) har målsetning om at livmorhalskreft skal bli en sjelden sykdom. Endring i rutinene for HPV-screening innføres med mål om forbedret kreftforebyggende effekt hos kvinner. Mer informasjon om bakgrunnen for endringen finnes her: Mer følsom livmorhalsprøve til yngre kvinner (kreftregisteret.no)​

Anbefalinger for neste prøve er endret, se flytskjema for livmorhalsscreening, gjelder fra 01. januar 2023: Livmorhalsprogrammet - Flytskjema algoritmer.

For mer informasjon om oppfølging etter konisering, se retningslinjer i Handlingsprogrammet for gynekologisk kreft: Kapittel 7.4 Oppfølging og kontroller etter konisering. Merk tettere oppfølging etter AIS (Adenokarsinom In-situ)​.