Endring av transportmedium for prøver til bakteriologisk dyrkning

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, seksjon for bakteriediagnostikk endrer transportmediet for de fleste bakteriologiske prøver til bakteriologisk dyrkning.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Publisert 24.05.2018

Heidi Syre      
Overlege tlf.51 51 37 32

Ragnhild Omholt
Fagbioingeniør tlf.51 51 88 07

Vi bruker nå flytende Amies medium med flocksvaber (Copan eSwab). Se bilde 1.

Dette transportmediet er veldig godt egnet til transport av aerobe og anaerobe bakterier og kan dessuten benyttes i vår automatiske utsåingsmaskin.
eSwab er imidlertid ikke optimalt transportmedium for pneumokokker. Prøver fra øvre luftveier og øye, bør derfor fremdeles sendes inn på Amies transportmedium med kull. Wire eller stiv pensel. Se bilde 2.

Amies flytende medium med flocksvaber skal brukes til:

  • Sår/puss prøver
  • Genital prøver
  • Screening prøver

Amies medium med flocksvaber. Bilde.
Bilde 1

Aimes gel transportmedium med kull (wire eller pensel, bilde 2) skal brukes til:

  • Nasopharynx prøver
  • Øre prøver
  • Øye prøver

Aimes gel transportmedium med kull. Bilde.
Bilde 2