Endring av ringerutiner ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Fra februar 2018 vil funn av følgende mikrober kun bli meddelt rekvirent per svarbrev:

Publisert 11.01.2018
  • Funn av tarmpatogene mikrober i prøver tatt poliklinisk.

Unntak: Ved funn av Shigella spp, Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi og enterohemoragisk E. coli (EHEC) vil polikliniske rekvirenter fortsatt bli ringt til. Alle prøver tatt på sykehus eller institusjon blir ringt som tidligere.

  • Funn av betahemolytiske streptokokker i polikliniske sårprøver hvor det er oppgitt på rekvisisjonen at pasienten er satt på effektiv antibiotikabehandling.

Det blir fortsatt ringt til rekvirenter som ikke har oppgitt antibiotikabehandling på rekvisisjonen eller dersom prøven er tatt på sykehus.

  • Funn av influensa A og B, humant metapneumovirus, rhinovirus og RS-virus i polikliniske prøver fra barn < 1 år.

Kontaktinformasjon:


Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Overlege Heidi Syre
Telefon 51513732