Endret definisjon av følsomhetskategoriene S, I og R

EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) har besluttet å endre definisjonene av følsomhetskategoriene ved resistensbestemmelse, slik at disse gjenspeiler antibiotikaeksponering på infeksjonsstedet. Endringen tredde i kraft 01.01.19, og avdeling for medisinsk mikrobiologi, Stavanger universitetssykehus innfører endringen 23.01.20.

Heidi Syre, Overlege, Mikrobiologisk avdeling
Publisert 24.01.2020
Sist oppdatert 10.01.2022

De nye definisjonene er:
Følsom, standarddose (S); En mikroorganisme er kategorisert som Følsom, standarddose når det er høy sannsynlighet for terapeutisk suksess når et antimikrobielt middel gis i henhold til standard doseregime.
Følsom, økt eksponering (I); En mikroorganisme er kategorisert som Følsom, økt eksponering når det er høy sannsynlighet for terapeutisk suksess ved økt eksponering av det antimikrobielle middelet.
Resistent (R); En mikroorganisme er kategorisert som Resistent når det er høy sannsynlighet for terapisvikt, selv ved økt eksponering.

Betydningen av S og R er tilnærmet uendret. Derimot har bokstaven I fått ny betydning. I står ikke lenger for «Intermediær sensitiv», men for «Følsom, økt eksponering». Det betyr at middelet kan brukes dersom eksponeringen ved infeksjonsfokus økes, med samme sannsynlighet for terapeutisk effekt som ved S. Eksponeringen kan økes ved å øke dosen, redusere doseringsintervallet, forlenge infusjonstiden eller å endre administrasjonsform fra peroral til intravenøs administrering. Et viktig unntak er urinveisinfeksjoner, der de aktuelle antimikrobielle midlene ofte oppkonsentreres naturlig i urinen og endring i dose eller administreringsform ikke er nødvendig.

For ytterligere informasjon og doseringer, se Dosering under fanen Antibiotika i Laboratoriehåndboken – Avdeling for medisinsk mikrobiologi (HTTPS://eqs-hst.ihelse.net/index.pl?pid=hst&DocumentID=24033 ), eller kontakt vakthavende mikrobiolog på telefon: 908 14 788.