Elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten til Avdeling for medisinsk biokjemi

Bestillinger i Interaktor registrert før 21. august kommer inn med feil etiketter.

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 18.09.2019
Sist oppdatert 30.09.2021

Etter omleggingen får vi inn svært mange prøver som må re-merkes med nye etiketter før prøvene kan analyseres.

Årsaken er bestillinger i Interaktor frem i tid før omleggingen og funksjonen «kopier tidligere bestilling».

Vi håper dere kan hjelpe oss med å:

  • Slette og legge inn på nytt alle elektroniske rekvisisjoner i DIPS Interaktor som er rekvirert før 21. august 2019
  • Ikke bruke funksjonen «kopier tidligere bestillinger» fra bestillinger tatt før 21.08.

Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi