Covid-19 serologi

Test for påvisning av IgG-antistoff mot koronavirus SARS-CoV-2 har vært tilgjengelig ved avdeling for medisinsk mikrobiologi fra 2. juni 2020

Publisert 29.05.2020
Sist oppdatert 16.05.2023
Blodprøve til antistoffpåvisning anbefales ikke før tidligst 14 dager etter sykdomsstart, da man ikke kan forvente påvisbare IgG-antistoffer før.

I tidlig fase av sykdommen anbefales luftveisprøve til PCR-analyse (sendes på virustransportmedium).

Antistoffanalysen kan utføres både i serum og plasma.

Påvist IgG-antistoff kan være forenlig med tidligere eller nylig gjennomgått covid-19-infeksjon eller vaksinasjon.
Kryssreaktivitet med andre luftveisagens (særlig andre koronavirus) kan ikke utelukkes.

Avdelingen bruker for tiden to ulike antistofftester, begge påviser IgG-antistoff:
CMIA (Immunkjemisk kjemiluminescens-mikropartikkelanalyse): Antigen: Nukleokapsid
CLIA (chemiluminescens immunoanalyse): Antigen: Spike1/Spike2

Vaksinene mot covid-19 som benyttes i Norge i dag baserer seg på spike-proteinet.

CLIA-testen kan påvise antistoff etter vaksinasjon og/eller infeksjon, da testen påviser antistoff mot spike.
CMIA-testen kan påvise antistoff etter infeksjon. Forventes ikke å bli positiv etter vaksinasjon, da testen påviser antistoff mot nukleokapsid. 

Se avdelingens laboratoriehåndbok for informasjon om antistoffanalysen: Koronavirus (coronavirus) SARS-CoV-2 IgG-antistoff (sus.no)

Sammenhengen mellom målt antistoffrespons og beskyttende immunitet er foreløpig usikker. Det er ikke avklart i hvilken grad eller hvor lenge antistoffer mot SARS-CoV-2 gir immunitet.

Negativt analyseresultat utelukker ikke aktuell eller gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2 eller effekt av vaksinasjon.

Se også Folkehelseinstituttet for informasjon om antistoffer mot SARS-CoV-2 

Eksterne rekvirenter kan rekvirere analysen (SARS-CoV-2 IgG-antistoff) elektronisk i Interactor.
På papirrekvisisjon rekvireres analysen på tom linje eller ved avkrysning for SARS-CoV-2 antistoff under serologiske undersøkelser (på ny rekvisisjon som kommer høsten 2021).

Kontakt:

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Telefon: 51 51 88 00
Elisebet Haarr, overlege

Lene Kile Taushanis, seksjonsleder
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Telefon: 51 51 88 06