Arkiv 2016

Cøliaki diagnostikk ved Helse Stavanger

Ny metode (EliA-teknikk) og nytt referanseområde er etablert. Dette kan føre til uoverensstemmelse med tidligere analysesvar.

Avd. overlege/avd. sjef Gunn Kristoffersen og fagleder: Aud Greta S. Tøfte
Publisert 18.08.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

​Analysen Gliadin antistoff IgA utgår og erstattes med analysen Gliadin antistoff IgG.

Det er vist at kombinasjonen Transglutaminase antistoff IgA og deaminert Gliadin antistoff IgG gir økt sensitivitet for å identifisere pasienter som kan ha cøliaki.

Den nye metoden gir varsel om eventuell lav IgA/IgA mangel, IgA kvantitering utføres derfor ikke lenger rutinemessig.

Analysene som inngår i cøliaki utredningen nå er:

 • Deaminert Gliadin antistoff IgG.
 • Transglutaminase antistoff IgA.
 • Transglutaminase antistoff IgG (Undersøkes kun på pasienter med nedsatt IgA / IgA mangel).


 

Prøvemengde:

 • Minimum 1,0 ml serum

Referanseverdier:

 • Negativ:                  < 7 U/ml                                                                    
 • Grenseverdi:           7-10 U/ml                                                                  
 • Positiv:                    > 10 U/ml​​

Feilkilder:

 • Pasienter på glutenfri diett (negativt resultat.)
 • IgA mangel (falskt negativt prøvesvar).
   

Testene kan brukes både hos barn og voksne, men er heftet med litt større usikkerhet hos barn under 2 år. Man kan også bruke transglutaminasetesten for å følge sykdomsutviklingen og se på effekten av diettbehandlingen. 

Analysekitene og analyseinstrument leveres av Thermo Fisher Scientific, Phadia AS.