Barne-referanseintervaller og Homocystein

Nye barne-referanseintervaller for flere hormonanalyser og Homocystein kan nå tas på heparin gel-rør.

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 06.03.2018

Barne-referanseintervaller

Vi har oppdatert analysene FSH, LH, Progesteron og Østradiol med mer utfyllende referanseintervaller for kjønn og alder hvor dette er mulig. Laboratoriehåndboken er oppdatert og det enkelte prøvesvar vil i fremtiden inneholde tilhørende intervaller.

Folikkel-stimulerende hormonLuteiniserende hormonProgesteronØstradiol

Homocystein

Vi har gjennomført et holdbarhetsforsøk på homocystein tatt på heparin gel-rør.
Forsøket viste at homocystein tatt på heparin gel-rør er holdbart i 7 dager i kjøleskap. Vi kan derfor nå også motta og analysere homocystein på tilsendte heparinrør med gel.

Homocystein tatt på heparinrør med gel kan ikke stå på isvann og disse rør må derfor sentrifugeres innen 30 min. Det er ikke nødvendig å av-pipettere plasma fra heparinrør med gel.

Oppdatert informasjon finnes i Laboratoriehåndboka under analysen HCY, Homocystein i plasma (141).

Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi