Arkiv 2014: Lupus antikoagulans

Ny metode for analyse av Lupus antikoagulans.

Publisert 07.02.2017

​​Analysen Lupus antikoagulans (LA) utføres nå en gang pr uke på et nytt Sysmex CS 2100 instrument. Vi får samme resultater som med tidligere analyseinstrument (analysen utgis som positiv eller negativ). Det anvendes 2 ulike tester, en APTT basert og en dRVVT basert.
Analysen er indisert ved utredning av trombofilitendens eller etter gjentatte spontanaborter (antifosfolipid syndrom). Analysesvar må tolkes sammen med svar på Anti-kardiolipin (fosfolipid) og Anti-Beta2-Glukoprotein 1 (b2-GP1) som må rekvireres fra Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Den diagnostiske betydningen blir større ved samtidig påvisning av kardiolipin og/eller glukoprotein antistoffer. Pengo V. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2010 8: 237–242.

Riktig prøvebehandling er svært viktig for korrekt svar. Analysen må rekvireres før oppstart med eller etter seponering av antikoagulasjonbehandling med warfarin eller nye direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK).

Vi ønsker 3 citratglass dersom prøven ankommer laboratoriet samme dag.
Dersom prøven ikke mottas samme dag må plasma fryses og prøven sendes. Prøven må dobbelt sentrifugeres og avpipetteres 2 ganger før frysing.

Se også prøvebehandling, Laboratoriehåndboka.

Tolkning: Dersom et eller flere av analyseresultatene er positive i mer enn 3 mnd anses dette som patologisk resultat og diagnosen antifosfolipidsyndrom kan stilles dersom de kliniske kriteriene er oppfylt. Lett forhøyet verdi av lupus antikoagulant, kardiolipinantistoff eller beta2-glykoprotein antistoff uten klinisk betydning kan imidlertid sees ved graviditet, kroniske sykdommer, høy alder, gjennomgått borrelia, syfilis, malaria og enkelte virale infeksjoner samt ved bruk av enkelte nevroleptika.

 
Publisert av  Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef   13.06.2014