Arkiv 2014: Analysering av Vitamin D på SUS

Avdeling for medisinsk biokjemi kan fra 1. oktober tilby analysering av Vitamin D til våre rekvirenter.

Publisert 07.02.2017


Referanseområdet for Vitamin D på 50-200 nmol/L er noe omdiskutert (ulike medisinske og endokrinologiske anbefalinger, samt sesongvariasjon). Vi har valgt å oppgi følgende helserelaterte grenseverdier:

 

​​<​​ 25 nmol/L ​Alvorlig vit​ D mangel
​25-50 nmol/L​ ​Vi​t D mangel
​50-200 nmol/L ​Anbefalt total vit D nivå er 75-150 nmol/L
​200-350 nmol/L ​Vit D over anbefalt nivå
​> 350 nmol/L ​Fare for toksiske effekter​

Vitamin D svaret som utgis er summen av 25-OH-vitamin D3 og 25-OH-vitamin D2. Dersom 25-OH-vitamin D2 er >5 nmol/L oppgis denne verdien i kommentarfeltet for analysen.

 

Vitamin D3 dannes i huden ved soleksponering i tidsrommet april til september i Norge, og finnes i fet fisk. D2 finnes i planter, sopp og noen vitamin D substitusjonspreparat.

 


Lave verdier kan ses ved mangelfull ernæring, utilstrekkelig soleksponering, fettmalabsorpsjon (vitamin D absorberes med fett), hyperparatyreoidisme, nefrotisk syndrom (tap av D-vitamin i urinen), nyresvikt og bruk av legemidler som påvirker vitamin D-metabolismen (f.eks. glukokortikoider og noen antiepileptika).

 

 

Se også informasjon om Vitamin D i vår Laboratoriehåndbok​

 


Analysen står på de nye rekvisisjonene som sendes ut ved forespørsel. Ved bruk av gamle rekvisisjoner påføres analysen under «Andre analyser».

 

 

 
 Publisert av  Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi   30.09.2014