Arkiv 2013: Nye prøvebeholdere med borsyre til bakteriologisk dyrkning av urin

Avdeling for medisinsk mikrobiologi vil ta i bruk Monovette rør med borsyre til prøvetaking av urin.

Publisert 07.02.2017

I midten av november tar vi i bruk utstyr for automatisk utsåing av uriner til bakteriologisk dyrkning. I den forbindelse må vi skifte prøvebeholdere fra Sterilin med borsyre til Monovette med borsyre.

De nye beholderne er blanke med grønn kork.


Vi vil sende ut Sterilin med borsyre (rød kork) til lageret vårt er tomt før vi starter utsending av Monovette. Bruksanvisning følger med.

Som før vil disse beholderne kunne bestilles fra avdeling for medisinsk mikrobiologi.