Arkiv 2013: Holdbarhet på hematologiske prøver

Endret holdbarhet på hematologiske prøver.

Publisert 07.02.2017

​Holdbarhet på HCT, MCV og MCHC er endret til 36 timer. HCT stiger ca. 6 % pr døgn, og dette medfører at MCV stiger tilsvarende samt at MCHC synker.
 
Publisert av  Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef   21.10.2013