Arkiv 2013: Etterrekvirering av blodprøver

Mulighet for etterrekvirering av blodprøver.

Publisert 07.02.2017

Det er mulig å etterrekvirere analyser på tidligere innsendte prøver.

De fleste serumanalysene kan etterrekvireres innen 7 dager etter prøvetaking. Sjekk under hver enkelt analyse i Laboratoriehåndboken eller ring oss.

Alle EDTA glass til hematologi blir analysert på fullblodstatus. Med dette menes telling av leukocytter, erytrocytter og trombocytter, måling av hemoglobin og hematokritt, samt utregning av indeksene. Disse analysene kan etterbestilles i ca. 30 dager pga at de er lagret elektronisk på analyseinstrumentene.

Publisert av Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef 18.10.2013