Logo Brukerplan

Brukerplan

Brukerplan er et helseregister for planlegging av tjenester innen rus og/eller psykiske helseproblemer.

Brukerplan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rus- og/eller psykiske helseproblem blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Verktøyet brukes til kartlegging, kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester. Brukerplan kan også brukes som grunnlag for tjenesteforskning.  ​

Faglig støtte:

Marit E. Håland, email: marit.emmerhoff.haland@sus.no  eller mobil: +47 90479960

Teknisk støtte:

Ann Kristin Luzi, email: ann.kristin.luzi@sus.no, mobil +47 47681530

Ole Bergesen, email: ole.bergesen@sus.no eller mobil: +47 90740441​

Maria Elstad, email: maria.elstad@sus.no eller mobil +47 90281879 (permisjon)​

Katharina Natalie Gottschlich, email: katharina.natalie.gottschlich@sus.no eller mobil: + 47 97162280 (permisjon)


Mediekontakt 

Sist oppdatert 22.08.2023