En person som tar et bilde av en person på et sykehusrom

Mediekontakt

Kommunikasjonsavdelingen ved SUS tar imot henvendelser fra media. Det kan være knyttet til aktuelle nyhetssaker, daglige hendelser, forskning eller andre ting.

Mediehenvendelser

Vårt medieteam gjør alltid vårt beste for å hjelpe journalister til å komme i kontakt med aktuelle fagpersoner og ledere i sykehuset, og alle henvendelser fra media kan rettes til våre medievakter.

Telefon: 477 00 999 (ikke SMS) 

Kommunikasjonsdirektør Helga Strand Vestbø
Telefon: 990 95 111
E-post: helga.tau.strand.vestbo@sus.no

Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Aukland
Telefon: 975 26 151
E-post: ingrid.aukland@sus.no

Kommunikasjonsrådgiver Caroline Aspelund
Telefon: 932 66 199
E-post: caroline.karlsen.aspelund@sus.no

Kommunikasjonsrådgiver Frida Ripland Moberg
Telefon: 976 14 183
E-post: frida.ripland.moberg@sus.no

Kommunikasjonsrådgiver Lina Stokmo Grotmol
Telefon: 908 16 668
E-post: lina.stokmo.grotmol@sus.no

Kommunikasjonsrådgiver Lisa Aasbø
Telefon: 458 82 085
E-post: lisa.irene.johansen.aasbo@sus.no

Medievaktene ved Stavanger universitetssjukehus er et naturlig startpunkt for journalister som ønsker informasjon om sykehuset, innspill fra fagfolk eller kommentarer fra ledelsen. Vårt mål er et åpent sykehus, og medievaktene har som hovedoppgave å hjelpe journalister med å finne frem i sykehuset og å tilrettelegge for god kommunikasjon mellom media og sykehusets medarbeidere. 

Ansvar og beslutningsmyndighet i en sak gir informasjonsansvar: 
  • Spørsmål om overordnet styring, strategi, politikk eller økonomi behandles og besvares i sykehusets ledelse, enten av administrerende direktør eller en i direktørens ledergruppe. Det samme gjelder generelle spørsmål av helsefaglig karakter som omfatter flere klinikker.
  • Faglige spørsmål som avgjøres i klinikkene eller avdelingene besvares av klinikk- eller avdelingsleder eller den det delegeres til.
  • Tillitsvalgte uttaler seg om saker innenfor sitt ansvarsområde. 
  • Stavanger universitetssjukehus har en lang rekke medisinske eksperter som uttaler seg om generelle medisinske spørsmål.
  • Sykehuset har også en rekke doktorgradskandidater og forskere som kan være behjelpelige til å svare på spørsmål knyttet til ferdigstilte eller pågående forskningsprosjekter. ​

Stavanger universitetssjukehus gir ikke informasjon om skadeomfang på pasienter som er akuttinnlagt etter ulykker. Alle pasienter har rett til vern mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold. Dette gjelder også personer som har vært utsatt for ulykker.

Vi har stor forståelse for medias rolle og behov for å informere i saker av offentlig interesse, men sykehuset må ivareta taushetsplikt og personvern. Vi kan derfor ikke gi ut opplysninger om skadeomfang eller tilstand.

​Vi skal strekke oss langt for å være åpne om vår virksomhet – det gjelder pasientbehandling, opplæring, utdanning og forskning. Samtidig har vi taushetsplikt og skal ta hensyn til pasienter og pårørendes rett til personvern. 

Enkeltsaker 
Vi kan kommentere enkeltsaker dersom vi blir fritatt fra taushetsplikten. 

En enkeltsak defineres som en sak media kontakter Stavanger universitetssjukehus (SUS) om, med hensikt å lage en nyhet, og som omhandler en pasient eller pårørendes kontakt med sykehuset gjennom pasientbehandling, oppfølging eller klage.

Fritak fra taushetsplikt 
Medarbeidere ved Helse Stavanger HF har taushetsplikt. Dette er lovregulert i helsepersonelloven §21:

Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. 

Dersom du som journalist ønsker at SUS skal kommentere eller gi opplysninger om en pasient, må vedkommende oppheve taushetsplikten ved å gi et skriftlig samtykke. 

Dersom en pasient har fritatt oss fra taushetsplikten, ønsker vi som hovedregel å imøtekomme dette. Leger og annet helsepersonell kan likevel velge ikke å gi opplysninger om enkeltsaker til mediene, hvis det framstår som den mest forsvarlige løsningen basert på faglig skjønn eller andre faktorer.

Dersom helsepersonell med utgangspunkt i dette velger ikke å gi opplysninger om en pasient, vil vi likevel kunne si noe generelt om behandlingstilbudet eller vår praksis på området.​


Stavanger universitetssjukehus skal legge forholdene til rette for medienes arbeid, også når det gjelder film og foto. Samtidig skal fotografering og filming alltid gjennomføres på en slik måte at det sikrer pasientenes og ansattes personvern.  

Vi ber om at forespørsler om fotografering og filming rettes til kommunikasjonsvakten på telefon 477 00 999 eller e-post kommunikasjon@sus.no​. Kommunikasjonsavdelingen vil koordinere mellom media og den aktuelle avdeling.  


Profilmanualen til Stavanger universitetssjukehus følger overordnede nasjonale og regionale retningslinjer. Manualen skal brukes av alle ansatte ved sykehuset. Den skal også brukes av byråer, trykkerier og andre samarbeidspartnere.

Bruk av navn: Helse Stavanger HF er det juridiske navnet på foretaket, mens Stavanger universitetssjukehus (SUS) er navnet som ofte blir brukt i dagligtale og når vi omtaler for eksempel pasientbehandling eller forskning på sykehuset på Våland i Stavanger og enhetene som er plassert andre steder i Sør-Rogaland. 

Les mer om logo og profilmanual her​

Vi legger til rette for mer offentlighet. Det betyr at de fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelig for publikum.

Les mer og søk i offentlig postjournalSist oppdatert 15.05.2024