Vi må bry oss om delirium

15.03.23 markeres verdens delirium dag.  PhD stipendiat Mathias Hella ved SESAM har publisert et viktig debattinnlegg om temaet i Tidsskrift for Den norske legeforening.  «Vi må bry oss om delirium» Delirium - akutt forvirring - er vanlig, farlig og kan forebygges.

Publisert 16.03.2023
Sist oppdatert 21.03.2023
Delirium
Bilde fra Adobe Stock

​Andelen eldre i befolkningen øker, og mange av disse har høy risiko for utvikling av delirium ved sykehusinnleggelse. Vi bør i større grad ta i bruk de nasjonale retningslinjene for delirium.

Den 5. desember 2022 ble en invitert lederkommentar, «Delirium: Who cares?», publisert i tidsskriftet Acta Psychiatrica Scandinavica (1). I denne fremhevet man at Storbritannia mangler en nasjonal strategi for delirium, og at det er lite kunnskap om tilstanden hos befolkningen. Til tross for at delirium er en stor utfordring for helsetjenesten, har det vært lite forsket og fokusert på før i de senere år (2).

Hvordan er så situasjonen i Norge? Er delirium på agendaen i norske sykehus? Covid-19-pandemien minnet oss på at de eldste pasientene våre er særlig sårbare for delirium ved akutt sykdom (3). Men den viste oss også at vi mangler ressurser, bemanning og kompetanse (4). Vi ønsker å minne om hvorfor delirium er viktig og hvordan tilstanden kan forebygges og håndteres i norske sykehus.​