To midtveisevalueringer på SESAM

Fredag 1. desember avholdt Universitetet i Bergen midtveisevaluering for PhD-kandidatene Anne Katrine Bergland og Toril Marie Terum, på SESAM.

Publisert 05.12.2017
Sist oppdatert 07.05.2018

​Den første kandidaten var Anne Katrine Bergland, Det medisinske fakultet, K2, UiB og overlege ved observasjons- og behandlingsavdelingen (OBA) og stipendiat ved SESAM, med PhD-prosjektet “Vascular and metabolic risk factors for development and progression of cognitive impairment – investigation and intervention”.

midtveis1.jpg

Anne Katrine Bergland og Dag Årsland
Foto: Ellen Svendsbø

Hovedveileder for Bergland er Professor Dag Årsland, Old age psychiatry, Institute of Psychiatry, Psychology, and Neuroscience, King’s College London, UK og forskningsleder ved SESAM. Biveiledere er Hogne Sønnesyn, overlege medisinsk avdeling, geriatrisk seksjon og postdoktor ved SESAM, og Professor Alf Inge Larsen, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen og seksjonsoverlege ved Kardiologisk avdeling, avdeling for hjerteintervensjon, Stavanger universitetssjukehus.


Komitéen bestod av:
Professor Roald Omdal, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, seksjonsoverlege ved Medisinsk avdeling, seksjon for klinisk immunologi, Stavanger universitetssjukehus, og Professor Kolbjørn S. Brønnick, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger og forsker ved Avdeling akutt og intensiv psykiatri, TIPS Stavanger universitetssjukehus.


Den andre kandidaten var Toril Marie Terum, Det medisinske fakultet, UIB, Høgskulelektor Høgskulen på Vestlandet, campus Førde, og stipendiat ved SESAM med PhD-prosjektet “Neuropsychiatric disturbances in different dementias and association with perceived burden in caregivers. A prospective cohort study of caregivers of persons with dementia living at home”

fredag.JPG

Fra venstre: Jan Olav Johannessen, Ingelin Testad, Toril Marie Terum og Nanna Figved
Fotograf: Ellen Svendsbø

Hovedveileder for Terum er 1. amanuensis Ingelin Testad, University of Exeter, King’s College, London United Kingdom og senterleder ved SESAM.
Biveiledere er Postdoktor Arvid Rongve, Institutt for klinisk medisin 1,Universitetet i Bergen og overlege ved Alderspsykiatrisk poliklinikk, Haugesund sjukehus, og Professor John Roger Andersen, Institutt for helsefag, Høgskulen på Vestlandet, campus Førde


Komitéen bestod av:
Professor Jan Olav Johannessen, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger og forskningsleder ved Forsknings- og undervisningsenheten, Stavanger universitetssjukehus, og 1. Amanuensis Nanna Figved, Universitetet i Bergen og overlege ved Avdeling alderspsykiatri, Stavanger universitetssjukehus.