Svein Kjosavik hylles for sitt engasjement og bidrag til Stavangerregionen

Region Stavanger har utpekt 13 nye ambassadører som har fått Ambassadørpris for 2016, en av disse var postdoktor på SESAM Svein Kjosavik

Publisert 20.03.2017
Sist oppdatert 07.05.2018

I arbeidet med å skape økt aktivitet og flere arrangementer har Region Stavanger gitt prisene til nøkkelpersoner som bidrar til satsingen gjennom sine nasjonale og internasjonale nettverk. Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø åpnet festkvelden som ble avholdt i Stavanger Konserthus torsdag 16. mars, mens kongressjef Per Morten Haarr og eventsjef Anette Larsen Bognø, delte ut prisene. Deltakerne denne kvelden er regionens fremste representanter innen næringslivet, fag- og idrettsmiljø, samt politisk ledelse.


Svein Kjosavik fra Stavanger universitetssjukehus fikk pris for Nordic congress on General Practice, 2021 sammen med Olav Thorsen. Juryens begrunnelse lyder som følger: Olav Thorsen og Svein Kjosavik har ved sitt glødende engasjement og store visjoner løftet hele fagmiljøet her til nye høyder. De har vist regionens store evne til samarbeid og vist kløkt og proaktivitet for å få denne prestisjetunge fagkonferansen til Stavangerregionen.

ambassadørmottakelse_region_stavanger_michelle_milas.jpg

Foto: Michelle Milas, Region Stavanger

Fra venstre: Svein Kjosavik (SESAM), Jan Olav Johannessen (SUS) og Olav Thorsen (SUS)

Svein Kjosavik er postdoktor på SESAM og forskningens Hus,  tilknyttet Helse Vest, har doktorgrad fra UiB, er allmennlege, regional prosjektleder for legemiddelssikkerhet og leder nå oppbyggingen av en forskergruppe for tidlig diagnostikk av kreft i Stavanger, for å nevne noe.

Olav Thorsen er tilknyttet Stavanger universitetssjukehus, Rogaland Legeforening, Forskningens Hus, og i tillegg til å være spesialist i allmennmedisin, spesialistveileder, fastlege og overlege i Stavanger kommune, har han nå i januar disputert med en doktorgrad fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin fra Universitetet i Bergen.

SESAM ønsker også å gratulere forskningssjef ved Psykiatrisk divisjon, Jan Olav Johannessen som ambassadør. Han fikk prisen først og fremst for å ha bygget opp Schizofrenidagene, til å bli et internasjonalt og unikt arrangement. Schizofrenidagene har siden starten hatt mer enn 80.000 deltakere på konferansen, og over 5000 foredragsholdere har delt av sin kunnskap.